Ο μεγαλύτερος παραγωγός μελιού στην Ευρώπη είναι η Ουκρανία, συλλέγοντας περίπου 100 χιλιάδες τόνους προϊόντος ανά έτος.

Περισσότερο από το ήμισυ του μελιού που παράγεται στην Ουκρανία εξάγεται.

Το 2016, η χώρα εξήγαγε 57 χιλιάδες τόνους μελιού, οι οποίοι είναι 50% περισσότερο από ό, τι το προηγούμενο έτος.

Το 2016, οι πωλήσεις της Ουκρανίας για εξαγωγή ξεπέρασαν το προηγούμενο έτος.

Κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους έγιναν εξαγωγές 29.600 τόνοι μέλι συνολικής αξίας 1,4 δις δολαρίων.

Το 2017, οι μεγαλύτεροι εισαγωγείς μελιού από την Ουκρανία ήταν: οι Ηνωμένες Πολιτείες, που αγόρασαν 11 χιλιάδες τόνους, η Γερμανία – 5.760 τόνοι, η Πολωνία – 3,1 χιλιάδες τόνους, η Γαλλία – 1,9 χιλιάδες τόνους, το Βέλγιο – 1.4 χιλάδες τόνους και Ισπανία -. 1.200 τόνους ..

Την ίδια στιγμή, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ορίσει ένα όριο για αφορολόγητα προϊόντα από την Ουκρανία 4 χιλιάδες τόνους ετησίως, και επειδή το όριο αυτό καλύφθηκε τις πρώτες 10 ημέρες του έτους στις αρχές του καλοκαιριού του 2017, η ΕΕ αύξησε το ποσοστό έως και 8 χιλ. τόνους, αλλά οι στατιστικές δείχνουν ότι θα εξαντληθεί γρήγορα και αυτό το όριο.

Οι εξαγωγές μελιού στην Ουκρανία είναι κυρίως μια οικογενειακή επιχείρηση.

Συνολικά 15 εξαγωγείς παρουσίασαν τις μεγαλύτερες εξαγωγές κατά το πρώτο εξάμηνο του 2017, και επτά από αυτούς είναι οικογένειες επιχειρήσεις.

Ωστόσο, πολλοί από αυτούς ασχολούνται με την εξαγωγή μελιού έχουν παράλληλα και άλλες δραστηριότητες που δεν σχετίζονται με την παραγωγή τροφίμων.
Πηγή: melissocosmos