Ο πρόεδρος του “Αγροτικού Συνεταιρισμού Γαλάτιστας” κος  Άγγελος Τσαρτσαφλής, δήλωσε στην «Πολιτική Χαλκιδική» και τη Σουζάνα Καζακα, για το θέμα των Δασικών χαρτών και την χρηστικότητα τους… ότι είναι πολύ σοβαρή και χρήσιμη προσπάθεια για τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους, πρέπει όμως να συνδεθεί και με τη δημιουργία του Αγροτικού κτηματολογίου προκειμένου να υπάρξει αποτέλεσμα και χρησιμότητα…