Στο πλαίσιο της μελέτης με τίτλο «Κτηματογράφηση – πολεοδόμηση και πράξη εφαρμογής τμήματος του οριοθετημένου οικισμού της νήσου Αμμουλιανής (Α’ κατοικίας), καθώς και περιοχής επέκτασης αυτού (Α’ και Β’ κατοικίας)», καλούνται όλοι οι ιδιοκτήτες οι οποίοι έχουν ακίνητα εντός της περιοχής επέκτασης του οικισμού Αμμουλιανής (ανεξάρτητα αν έχουν υποβάλλει ήδη κατά την προηγούμενη ανάρτηση), να υποβάλλουν επικαιροποιημένη δήλωση ιδιοκτησίας.

Οι δηλώσεις θα κατατίθενται στην έδρα του Δήμου, Δημαρχείο, Ιερισσός και στον 1ο όροφο, ημέρες Τρίτη-Τετάρτη-Πέμπτη και ώρες 10:00-14:00. Έντυπο υποβολής δήλωσης θα παραλαμβάνεται από την αρμόδια υπάλληλο κα. Ε. Ασλανίδου (τηλέφωνο για πληροφορίες: 23773-50029).

Οι ιδιοκτήτες των ακινήτων οφείλουν να προσκομίσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
• Τίτλος- Συμβόλαιο Ιδιοκτησίας
• Τοπογραφικό Διάγραμμα ακινήτου
• Πιστοποιητικό ιδιοκτησίας ακινήτου
• Πιστοποιητικό μεταγραφής του συμβολαίου
• Αντίγραφο μερίδας του σημερινού ιδιοκτήτη

Πληροφορίες θα δίνονται επίσης και από το Δ. Κατάστημα της Δ.Κ Αμμουλιανής, στον Γραμματέα της Κοινότητας, κ.Κουτρουμπάκη, τηλ. 23770 51208 . Για την καλύτερη πληροφόρηση των ιδιοκτητών, τόσο στο Κοινοτικό Κατάστημα της Δ.Κ. Αμμουλιανής, όσο και στο Δημαρχείο Ιερισσού θα υπάρχει διαθέσιμος χάρτης της περιοχής ανάρτησης και αλφαβητικός κατάλογος ιδιοκτητών.

Η προθεσμία κατάθεσης των δηλώσεων ιδιοκτησίας είναι μέχρι της 30 Σεπτεμβρίου 2017. Πέραν της ημερομηνίας αυτής, οι ιδιοκτησίες θα δηλώνονται ως αγνώστου ιδιοκτήτη.

Παρακαλούμε τους δημότες για την έγκαιρη ενημέρωσή τους και την εμπρόθεσμη υποβολή της δημόσιας ιδιοκτησίας τους, προκειμένου να εκκινήσει το τελευταίο στάδιο του σχεδίου επέκτασης του οικισμού.