Η βλάβη οφείλεται σε πτώση δένδρου πάνω σε ηλεκτροφόρα καλώδια. Αυτή την ώρα συνεργεία προσπαθούν να αποκαταστήσουν την βλάβη.