Αυτή την ώρα έχει Μπλάκ άουτ στη Σιθωνία …

    Η βλάβη οφείλεται σε πτώση δένδρου πάνω σε ηλεκτροφόρα καλώδια. Αυτή την ώρα συνεργεία προσπαθούν να αποκαταστήσουν την βλάβη.