Ερώτηση προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας και επιστολή προς τον Περιφερειάρχη Κ. Μακεδονίας, κατέθεσαν οι βουλευτές του ΚΚΕ Σάκης Βαρδαλής και Γιάννης Δελής, για την υπόθεση της ίδρυσης Περιοχής Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών ΠΟΑΥ στην περιοχή Άμπελος – Πόρτο Κουφό, χερσονήσου Σιθωνίας ΠΕ Χαλκιδικής

Η Ερώτηση προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας είναι…
«Σύμφωνα με το “Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης” (ΚΥΑ 31722/4-11-2011, Φ.Ε.Κ. 2505B/2011), η περιοχή Άμπελος – Πόρτο Κουφό, χερσονήσου Σιθωνίας ΠΕ Χαλκιδικής, εντάχθηκε στις Περιοχές Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών Κατηγορίας Β (ΠΑΥ Β), υποκατηγορία Β.10 ΑΜΠΕΛΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ, όπου προωθείται κατά προτεραιότητα η ίδρυση ΠΟΑΥ.

Το δε Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας γνωμοδότησε, κατά πλειοψηφία, θετικά επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του σχεδίου για το Χαρακτηρισμό και την Οριοθέτηση Περιοχής Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (ΠΟΑΥ) στη θέση “Άμπελος – Πόρτο Κουφό”, χερσονήσου Σιθωνίας, ΠΕ Χαλκιδικής, ΠΚΜ, με φορέα την ΠΟΑΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΙΚΕ, (απόφαση µε αριθμό 90 της 11ης/21.4.2017 του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ).

Μετά τη δημοσίευση της προαναφερόμενης απόφασης, έκδηλες είναι οι αντιδράσεις και οι ανησυχίες των τοπικών φορέων (Δήμος Σιθωνίας, Ένωση Camping Χαλκιδικής, Ομοσπονδία Καταλυμάτων Χαλκιδικής, Ένωσης Ξενοδοχείων Χαλκιδικής, Επιμελητήριο Χαλκιδικής, Συνομοσπονδία Επιχειρηματιών Τουριστικών Καταλυμάτων Ελλάδας κλπ), που δεν αποδέχονται την ίδρυση ΠΟΑΥ στην εν λόγω περιοχή.

Παράλληλα κατατέθηκε προσφυγή, κατά της προαναφερόμενης απόφασης της ΠΚΜ, προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης, από μικρομεσαίες επιχειρήσεις και κατοίκους του Πόρτο Κουφό, συνοδευόμενη με αξιολόγηση της ΣΜΠΕ για τη δημιουργία ΠΟΑΥ Χαλκιδικής από επιστημονική ομάδα του τμήματος Βιολογίας του ΑΠΘ.

Να σημειωθεί επίσης, πως:

Η χερσόνησος της Σιθωνίας, όπου και η επίδικη περιοχή, είναι χαρακτηρισμένη, ως Ζώνη Ειδικής Προστασίας Natura 2000, με κωδικό GR 1270014 (ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑ) και ειδικότερα στην περιοχή γύρω από τη λιμνοθάλασσα του Πόρτο Κουφό προστατεύονται δύο σπάνια είδη πτηνών, τα Χρυσογέρακα (Falco biarmicus) και η Κιτρινοσουσουράδα (Motacilla flava).

Το Νοέμβριο του 2015 ολοκληρώθηκε, δυνάμει σχετικών αποφάσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η χαρτογράφηση µε τίτλο: “Εντοπισμός, χαρτογράφηση και Αποτύπωση σε Ναυτικούς Χάρτες των Υποθαλάσσιων Λιβαδιών ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑΣ σε όλη την Ελληνική Επικράτεια”. Στην ανωτέρω χαρτογράφηση καταγράφεται η παρουσία λιβαδιών στη θαλάσσια περιοχή Πόρτο Κουφό, η οποία απουσιάζει από την προαναφερόμενη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του πρώην Δήμου Τορώνης τάχθηκε κατά πλειοψηφία Αρνητικά σε κάθε μορφή υδατοκαλλιέργειας στη λιμνοθάλασσα του Πόρτο Κουφό, δυνάμει της µε αριθμό 178/2010 απόφασής του.

Σύμφωνα µε το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο του πρώην Δήμου Τορώνης (αριθμός απόφασης 5419/07/25-1-2008, ΦΕΚ 83/ΑΑΠ/29-2-2008) στην περιοχή Παραλίας Συκιάς, ορίζεται η περιοχή της λιμνοθάλασσας στο Πόρτο Κουφό ως αρχαιολογικός χώρος, καθώς σώζονται ακόμη στο σημείο υπολείμματα βυζαντινής τοιχοποιίας και θεμελιώσεις λιμενικών έργων.

Στην περιοχή του Πόρτο Κουφό (απόλυτα κλειστός και προστατευμένος λιμένας), η ανανέωση των θαλάσσιων μαζών και τα ρεύματα είναι σχεδόν ανύπαρκτα.

Το λιμάνι του Πόρτο Κουφό έχει χαρακτηριστεί από το Πρόγραμμα “Φιλότης” του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, με κωδικό ΑΤ4011009, ως “Φυσικό Τοπίο – Ιστορικός Τόπος” και επίσης από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος της πρώην Νομαρχίας Πολυγύρου ως “Περιοχή Ειδικής Προστασίας Φυσικών Οικοτόπων”.

Παρατηρούνται σοβαρά κενά και ελλείψεις στο κείμενο της προαναφερόμενης ΣΜΠΕ, σε ότι αφορά τις περιβαλλοντικές παραμέτρους, αλλά και τον προτεινόμενο ιχθυογεννητικό σταθμό, όπως π.χ.: δεν περιγράφονται τα συστήματα παροχής νερού στο σταθμό και διόδου απορροής του χρησιμοποιούμενου νερού και δεν εξετάζονται οι επιπτώσεις από τη λειτουργία του, στη λιμνοθάλασσα.

Με βάση τα παραπάνω, ερωτάται ο κ. Υπουργός σε ποιες ενέργειες θα προβεί η κυβέρνηση ώστε να αποκλειστεί η ίδρυση ΠΟΑΥ στην περιοχή Άμπελος – Πόρτο Κουφό, χερσονήσου Σιθωνίας ΠΕ Χαλκιδικής;».

Την ίδια ώρα, επιστολή για την ίδια υπόθεση προς τον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολο Τζιτζικώστα και τις παρατάξεις του Περιφερειακού Συμβουλίου (πλην της Χρυσής Αυγής) έστειλε η «Λαϊκή Συσπείρωση».

Ζητά την τοποθέτηση της Διοίκησης της Περιφέρειας απέναντι στην καθολική αντίθεση των φορέων και των κατοίκων της περιοχής στη σύσταση ΠΟΑΥ στην περιοχή και εάν προτίθεται να επανεξετάσει το ζήτημα σε επόμενη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου.

Ολόκληρη η επιστολή έχει ως εξής:

«Κύριε Περιφερειάρχη,

Το Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας γνωμοδότησε, κατά πλειοψηφία, θετικά επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του σχεδίου για το Χαρακτηρισμό και την Οριοθέτηση Περιοχής Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (ΠΟΑΥ) στη θέση “Άμπελος – Πόρτο Κουφό”, χερσονήσου Σιθωνίας, Π. Ε.Χαλκιδικής, ΠΚΜ, με φορέα την ΠΟΑΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΙΚΕ, (απόφαση µε αριθμό 90 της 11ης/21.4.2017 του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ).

Η “Λαϊκή Συσπείρωση” ήταν ο μοναδικός συνδυασμός που ψήφισε αρνητικά στο ΠΣ, με δεδομένη την πολιτική μας αντίθεση στη σύσταση των ΠΟΑΥ, αφού υλοποιεί την κοινή αλιευτική πολιτική της ΕΕ, η οποία τσαλαπατά τους μικρούς ψαράδες, προς όφελος των μεγάλων αλιευτικών στόλων και των επιχειρηματιών υδατοκαλλιεργητών. Δεσμεύουν τεράστιο θαλάσσιο χώρο, τον ιδιωτικοποιούν υπέρ των επιχειρηματιών που δραστηριοποιούνται σ’ αυτόν τον τομέα, αυξάνουν τους ρύπους στο περιβάλλον και περιορίζουν ακόμα περισσότερο τα αλιευτικά πεδία διώχνοντας τους ψαράδες από το φυσικό τους χώρο, ενώ δημιουργούν σοβαρά προβλήματα στην όποια τουριστική και οικιστική ανάπτυξη.

Μετά τη δημοσίευση της προαναφερόμενης απόφασης του ΠΣ, έκδηλες είναι οι αντιδράσεις και οι ανησυχίες των τοπικών φορέων (Δήμος Σιθωνίας, Ένωση Camping Χαλκιδικής, Ομοσπονδία Καταλυμάτων Χαλκιδικής, Ένωσης Ξενοδοχείων Χαλκιδικής, Επιμελητήριο Χαλκιδικής, Συνομοσπονδία Επιχειρηματιών Τουριστικών Καταλυμάτων Ελλάδας κλπ), που δεν αποδέχονται την ίδρυση ΠΟΑΥ στην εν λόγω περιοχή.

Επιπρόσθετα κατατέθηκε προσφυγή, κατά της προαναφερόμενης απόφασης της ΠΚΜ, προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης, από μικρομεσαίες επιχειρήσεις και κατοίκους του Πόρτο Κουφό, συνοδευόμενη με αξιολόγηση της ΣΜΠΕ για τη δημιουργία ΠΟΑΥ Χαλκιδικής από επιστημονική ομάδα του τμήματος Βιολογίας του ΑΠΘ.

Με βάση τα παραπάνω:

Πως τοποθετείται η Διοίκηση της ΠΚΜ απέναντι στην καθολική αντίθεση των φορέων και των κατοίκων της περιοχής στην εν λόγω απόφαση του ΠΣ της ΠΚΜ (90/21-04-2017)

Εάν προτίθεται να επανεξετάσει το ζήτημα σε επόμενη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου.

Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι

Ρέβας Βασίλης

Ιγνατιάδης Θόδωρος

Ρακιτζή Τιμοθέα».

Η Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού

Προ ημερών το Τμήμα Τουριστικής Ανάπτυξης, Επιθεωρήσεων και Ελέγχου της Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρισμού Κεντρικής Μακεδονίας, κατέθεσε τις απόψεις της απαντώντας σε σχετικό έγγραφο αίτημα του Συλλόγου Επαγγελματιών Τορώνης, Καλαμιτσίου, Τριστινίκας, Πόρτο Κουφό Χαλκιδικής, για αφαίρεση του Πόρτο Κουφό από τη ΣΜΠΕ της ΠΟΑΥ Χαλκιδικής.

Ειδικότερα, σημειώνει τα εξής:

1. Απαντώντας στο παραπάνω σχετικό αίτημά σας, σας γνωρίζουμε ότι δεν προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία η γνωμοδότηση της Υπηρεσία μας επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) για τον χαρακτηρισμό και την οριοθέτηση (χωροθέτηση) Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (ΠΟΑΥ), δεδομένου ότι η διαδικασία κινείται κεντρικά από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και δεν έχουμε λάβει σχετικό έγγραφο αρμοδίως μέχρι σήμερα.

2. Επειδή όμως υπάρχει μεγάλη ανησυχία για τις πιθανές επιπτώσεις στην τουριστική ανάπτυξη της περιοχής Πόρτο Κουφό από τη χωροθέτηση της ΠΟΑΥ Χαλκιδικής στον όρμο Άμπελο και στο Πόρτο Κουφό του δήμου Σιθωνίας, μπορούμε να εκθέσουμε τις απόψεις της Υπηρεσίας μας επί του θέματος ως αρμόδιας για την τουριστική ανάπτυξη σε περιφερειακό επίπεδο. Η χερσόνησος Σιθωνίας είναι τουριστικός προορισμός και η οικονομία της έχει στηριχθεί στην τουριστική ανάπτυξη. Στο Πόρτο Κουφό λειτουργούν πολλά αδειοδοτημένα τουριστικά καταλύματα.

3. Η ΠΟΑΥ Χαλκιδικής δυναμικότητας 6.900 tn/έτος θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων σχεδιάζεται να αναπτυχθεί σε δύο γειτνιάζουσες παράκτιες περιοχές στο νοτιοανατολικό και νοτιοδυτικό άκρο της χερσονήσου Σιθωνίας α) σε θαλάσσια έκταση 200 στρεμμάτων στον όρμο Άμπελος και β) σε χερσαία έκταση στο ανατολικό παράκτιο μέτωπο του όρμου Πόρτο Κουφό (θέση παλιό λατομείο), με στόχο αφενός μεν την αύξηση της δυναμικότητας στις ήδη υπάρχουσες ιχθυοκαλλιεργητικές μονάδες με ιχθυοκλωβούς και χερσαίες εγκ/σεις υποστήριξης (συσκευαστήριο), στον όρμο Άμπελος, ιδιοκτησίας της «Αλιεία ΑΕ» του Ι. Γιαρένη, δυναμικότητας 2.070 tn/έτος και της «ΑΘΩΝΙΚΗ ΙΚΕ», δυναμικότητας έως 1.400 tn/έτος, σε μισθωμένη θαλάσσια έκταση συνολικά 100 στρεμ., αφετέρου δε την ίδρυση χερσαίου ιχθυογεννητικού σταθμού στο Πόρτο Κουφό μαζί με συνοδές εγκ/σεις. Στο πλαίσιο αυτό και σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία απαιτείται η κατάθεση αναλυτικής ΣΜΠΕ, που θα αφορά και τις δύο περιοχές παρέμβασης.

4. Τα έργα που θα υλοποιηθούν στην ακτή του Πόρτο Κουφό δηλ. ο ιχθυογεννητικός σταθμός και όλες οι χερσαίες εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης βρίσκονται εντός της προστατευόμενης περιοχής Ζώνης Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) του ευρωπαϊκού οικολογικού δικτύου NATURA 2000 με κωδικό GR1270014, «ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ».

5. Επίσης σύμφωνα με το εγκεκριμένο Γ.Π.Σ. δήμου Τορώνης αριθμ. 5419/07, ΦΕΚ 83 ΑΑΠ/2008, το παλιό λατομείο του Πόρτο Κουφό, όπου θα εγκατασταθεί ο ιχθυογεννητικός σταθμός εμπίπτει σε Περιοχή Ειδικής Προστασίας Αρχαιολογικών Χώρων (ΠΕΠ ΑΧ), εντός της οποίας έως την κήρυξη του αρχαιολογικού χώρου επιτρεπόμενες χρήσεις γης είναι οι υφισταμένες αγροτικές δραστηριότητες, (χωρίς επέκταση της γεωργικής γης, ανόρυξη φρεατίων, βαθειά άροση – δεν επιτρέπονται άλλα κτίσματα εκτός από αγροτικές αποθήκες οριζόντιου τύπου), Κατοικία, Αρχαιολογικές εργασίες, εργασίες προστασίας, αναστήλωσης, συντήρησης και αποκατάστασης μνημείων, διατηρητέων κτισμάτων και οι Πολιτιστικές δραστηριότητες. Επομένως η ίδρυση ιχθυογεννητικού σταθμού δεν αποτελεί επιτρεπόμενη χρήση γης. Επίσης το παλιό λατομείο του Πόρτο Κουφό εμπίπτει σε Περιοχή Ειδικής Προστασίας Φυσικών Οικοτόπων (ΠΕΠ ΦΠ), εντός της οποίας επιτρεπόμενες χρήσεις είναι Ερευνητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες, Επισκέψεις – περιηγήσεις, Αρχαιολογικές εργασίες και εργασίες αποκατάστασης και ανάδειξης των μνημείων της περιοχής, Αγροτικές δραστηριότητες πρωτογενούς τομέα.

6. Η περιοχή πέριξ του αρχαιολογικού χώρου του παλιού λατομείου στο Πόρτο Κουφό, όπως και η παραλία «Μάμπα» στο μυχό του κόλπου «Άμπελος», όπου προβλέπεται η κατασκευή χερσαίων εγκ/σεων εξυπηρέτησης του ιχθυογεννητικού σταθμού και των μονάδων υδατοκαλλιέργειας (συνοδά έργα- συνοδές εγκαταστάσεις) και η κατασκευή 2 νέων προβλητών για τη μεταφορά των πρώτων υλών, του τελικού προϊόντος και του προσωπικού, είναι χαρακτηρισμένες σύμφωνα με το ΓΠΣ ως Περιοχές Ελέγχου και Περιορισμού Δόμησης- Τουρισμός, Αναψυχή (ΠΕΠΔ Τ-Α) και επιτρεπόμενες χρήσεις γης είναι οι τουριστικές εγκ/σεις, κτίρια αναψυχής, εγκ/σεις αθλητικές και εξυπηρέτησης λουόμενων, κατοικία και κτίρια κοινωνικής υποδομής. Επομένως τα συνοδά έργα-συνοδές εγκαταστάσεις υδατοκαλλιέργειας δεν αποτελούν επιτρεπόμενη χρήση γης, καθώς είναι ασύμβατες με τον τουρισμό. Στην παραλία Μάμπα-Άμπελος οι κληρονόμοι του Αστέριου Πάργα έχουν ιδιοκτησίες, που είναι κατάλληλες για τουριστική αξιοποίηση, σύμφωνα με το από 22/10/2013 αίτημά τους προς το Δήμο Σιθωνίας, με το οποίο εξέφρασαν τις αντιρρήσεις τους για την εγκατάσταση ιχθυοκαλλιέργειας από την «ΑΘΩΝΙΚΗ ΙΚΕ».

7. Σύμφωνα με το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΠΧΣΑΑ) για τον τουρισμό (ΚΥΑ 24208/2009, όπως τροποποιήθηκε με την Απόφαση 67659/2013, ΦΕΚ 3155Β) όλες οι παράκτιες περιοχές του δήμου Σιθωνίας επομένως και το Πόρτο Κουφό έχουν χαρακτηριστεί ως Αναπτυσσόμενες τουριστικά περιοχές Α2.

8. Στην κατηγορία αυτή υπάγονται περιοχές, οι οποίες έχουν αποκτήσει ή εμφανίζουν σταδιακά σημαντική δυναμική τουριστικής ανάπτυξης και προορίζονται κατά προτεραιότητα έναντι των άλλων
τουριστικών δραστηριοτήτων για ολοκληρωμένες και οργανωμένες τουριστικές παρεμβάσεις με αναπτυξιακό χαρακτήρα. Στις στρατηγικές κατευθύνσεις χωρικής οργάνωσης και ανάπτυξης των περιοχών Α2, που προωθούνται κατά προτεραιότητα είναι και η λήψη μέτρων για την έγκαιρη πρόληψη φαινομένων υποβάθμισης της ποιότητας των φυσικών και ανθρωπογενών πόρων.

9. Επί πλέον σύμφωνα με το ως άνω ΕΠΧΣΑΑ για τον Παράκτιο χώρο δίδονται κατευθύνσεις για περιορισμό της δημιουργίας νέων εγκαταστάσεων χρήσεων μη συμβατών με την τουριστική δραστηριότητα, ιδιαίτερα σε περιοχές που χαρακτηρίζονται ως αναπτυγμένες ή αναπτυσσόμενες τουριστικά. Κατ’ εξαίρεση είναι δυνατή η χωροθέτηση, είτε μεμονωμένα είτε σε οργανωμένους υποδοχείς, βιομηχανικών δραστηριοτήτων, οι οποίες προϋποθέτουν για τη λειτουργία τους άμεση πρόσβαση στο θαλάσσιο μέτωπο, είναι σημαντικού χαρακτήρα και ρόλου για την Εθνική Οικονομία ή εξυπηρετούν άμεσες τοπικές ανάγκες σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τη Βιομηχανία, ύστερα από συνεκτίμηση κοινωνικών, οικονομικών και περιβαλλοντικών παραμέτρων και σε τμήματα του παράκτιου χώρου που παρουσιάζουν μειωμένο τουριστικό ενδιαφέρον.

10. Επίσης το ως άνω ΕΠΧΣΑΑ στην παρ. Δ του άρθρο 8 αναφέρει ότι η υδατοκαλλιεργητική δραστηριότητα είναι ασύμβατη με το τουρισμό και γενικά δεν ενθαρρύνεται η χωροθέτηση νέων μονάδων υδατοκαλλιεργειών στις περιοχές που χαρακτηρίζονται ως αναπτυγμένες ή αναπτυσσόμενες τουριστικά. Κατ’ εξαίρεση μπορεί να επιτρέπονται, εφόσον διασφαλίζεται τεκμηριωμένα ότι λαμβάνονται μέτρα για την αντιμετώπιση τυχόν αρνητικών συνεπειών για τον τουρισμό, ιδιαίτερα όσον αφορά υφιστάμενες τουριστικές εγκαταστάσεις.

11. Η ασυμβατότητα των υδατοκαλλιεργειών με τον τουρισμό αναγνωρίζεται και από το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Υδατοκαλλιέργειες (Απόφαση 31722/4-11­2011 ΦΕΚ 2205Β), σκοπός του οποίου είναι η «Ρύθμιση των σχέσεων της υδατοκαλλιεργητικής δραστηριότητας με κλάδους ή δραστηριότητες με τις οποίες υπάρχει δυνητικά σύγκρουση ή ανταγωνισμός, π.χ. με την τουριστική δραστηριότητα και την επαγγελματική αλιεία, με επιδίωξη την επίτευξη συμπληρωματικότητας μεταξύ τους, έτσι ώστε να προωθείται η ανάπτυξη περιοχών απομακρυσμένων ή / και μειονεκτικών, μέσω της δημιουργίας νέων θέσεων απασχόλησης, της πολυδραστηριότητας, της προαγωγής και βελτίωσης των επαγγελματικών δεξιοτήτων και της ισότητας των δύο φύλων».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ