Από τη συλλογή του Στέλιου Ελαιοδώρου…

    … μέρα γιορτής του Αι – Μάμα…

              και όλα είναι έτοιμα για το χοροστάσι…