… μέρα γιορτής του Αι – Μάμα…

          και όλα είναι έτοιμα για το χοροστάσι…