Δήμος Αριστοτέλη: Υποβολή αιτήσεων για καυσόξυλα

  Το Δασαρχείο Αρναίας ανακοινώνει ότι οι κάτοικοι του Δήμου Αριστοτέλη μπορούν να υποβάλουν, μέχρι 31 Αυγούστου 2017, αιτήσεις για διάθεση από το Δασαρχείο καυσόξυλων ατομικών αναγκών.

  Οι ενδιαφερόμενοι δικαιούχοι (ένας ανά οικογένεια), θα πρέπει να προσέρχονται με την αστυνομική τους ταυτότητα κατά τις εργάσιμες ώρες, στις Τοπικές-Δημοτικές Κοινότητες του Δήμου, για να υποβάλουν τις σχετικές αιτήσεις.

  Η ποσότητα καυσόξυλων ατομικών αναγκών, που θα διατεθεί στο κάθε δικαιούχο και η τιμή διάθεσης θα καθοριστεί με νέα ανακοίνωση.

  Η σειρά προτεραιότητας για ικανοποίηση ατομικών αναγκών σε καυσόξυλα είναι:

  Συνταξιούχοι ΟΓΑ
  Άτομα με αναπηρία σε ποσοστό μεγαλύτερο του 67%
  Πολύτεκνες-Τρίτεκνες οικογένειες
  Μακροχρόνια άνεργοι
  Οικογένειες στρατευμένων
  Υπόλοιποι κάτοικοι

  Όλοι οι δικαιούχοι θα πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση με βεβαίωση μόνιμης κατοικίας.
  Επιπλέον οι ευπαθείς ομάδες θα πρέπει να συνυποβάλλουν:
  1. Βεβαίωση συνταξιούχου ΟΓΑ. Η ιδιότητα του συνταξιούχου βεβαιώνεται με κατάσταση που υποβάλλει ο Δήμος.
  2. Βεβαίωση πολύτεκνης ή τρίτεκνης οικογένειας. Η ιδιότητα της πολύτεκνης και τρίτεκνης οικογένειας βεβαιώνεται από τον Δήμο, με το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
  3. Βεβαίωση αναπηρίας σε ποσοστό άνω του 67 %. Βεβαιώνεται από πιστοποιητικό Α΄θμιας ή Β΄θμιας Επιτροπής από οποιοδήποτε αρμόδιο φορέα, εφόσον δεν έχει λήξει η ισχύς της γνωμάτευσης.
  4. Βεβαίωση μακροχρόνιας ανεργίας. Η ιδιότητα βεβαιώνεται από τον ΟΑΕΔ.
  5. Βεβαίωση στρατευμένου οικογενειάρχη. Βεβαιώνεται με φωτοτυπία της στρατιωτικής ταυτότητας ή βεβαίωση της αρμόδιας στρατιωτικής μονάδας.
  Πληροφορίες στα τηλέφωνα του Δασαρχείου 2372 0 21202-62-01 & στα τηλέφωνα των Κοινοτήτων :

  Δημοτική Κοινότητα Ιερισσού 2377350000
  Δημοτική Κοινότητα Αρναίας 2372350130
  Δημοτική Κοινότητα Μ. Παναγίας 2372350200
  Δημοτική Κοινότητα Αμμουλιανής 2377051208
  Τοπική Κοινότητα Ολυμπιάδας 2376051002
  Τοπική Κοινότητα Σταγείρων 2376041335
  Τοπική Κοινότητα Στρατονίκης 2376041217
  Τοπική Κοινότητα Στρατωνίου 2376022222
  Τοπική Κοινότητα Νέων Ρόδων 2377031032
  Τοπική Κοινότητα Ουρανούπολης 2377071216
  Τοπική Κοινότητα Βαρβάρας 2372051233 & 2372051444
  Τοπική Κοινότητα Νεοχωρίου 2372041239 & 2372041874
  Τοπική Κοινότητα Παλαιοχωρίου 2372041209 & 2372041777
  Τοπική Κοινότητα Στανού 2372061375 & 2372061376
  Τοπική Κοινότητα Γοματίου 2372021148 & 2372041253
  Τοπική Κοινότητα Πυργαδικίων 2372021143