Άφυτος : ο πρόεδρος της Κοινότητας Αφύτου κ. Λεωνίδας Παπαβασιλείου μιλά για την διαχρονική Άφυτο και το καλοκαίρι του 2017 – Video-

  Η ΄Αφυτος της Αθύτου ένας τόπος… μια ιστορία που χάνεται στο χρόνο
  ..ένας παραδοσιακός οικισμός που διατηρεί αναλλοίωτη την φυσιογνωμία του εδώ και πολλά χρόνια
  …πηγή έμπνευσης για πολλούς καλλιτέχνες
  …η ΄Αθυτος των ευλογημένων αγγειοπλαστών η Αφυτος των ζωγράφων, των μουσικών, των γλυπτών, των λαϊκών ποιητών…

  Η ΄Αθυτος ένας τόπος ζωντανός με 1200 μόνιμους κατοίκους, που ο πληθυσμός το καλοκαίρι αναβαίνει στο ζενίθ της επισκεψιμότητας …
  Ο πρόεδρος της Κοινότητας Αφύτου κ. Λεωνίδας Παπαβασιλείου μιλά για την διαχρονική Άφυτο και το καλοκαίρι του 2017…