Η ΄Αφυτος της Αθύτου ένας τόπος… μια ιστορία που χάνεται στο χρόνο
..ένας παραδοσιακός οικισμός που διατηρεί αναλλοίωτη την φυσιογνωμία του εδώ και πολλά χρόνια
…πηγή έμπνευσης για πολλούς καλλιτέχνες
…η ΄Αθυτος των ευλογημένων αγγειοπλαστών η Αφυτος των ζωγράφων, των μουσικών, των γλυπτών, των λαϊκών ποιητών…

Η ΄Αθυτος ένας τόπος ζωντανός με 1200 μόνιμους κατοίκους, που ο πληθυσμός το καλοκαίρι αναβαίνει στο ζενίθ της επισκεψιμότητας …
Ο πρόεδρος της Κοινότητας Αφύτου κ. Λεωνίδας Παπαβασιλείου μιλά για την διαχρονική Άφυτο και το καλοκαίρι του 2017…