Με ανακοίνωση του ο Δήμος Αριστοτέλη γνωστοποιεί ότι σύμφωνα με το άρθρο 52 του Ν. 4483/2017 (ΦΕΚ 107Α 31-7-2017), όσοι οφείλουν στο Δήμο, μπορούν να ρυθμίσουν την οφειλή τους, με απαλλαγή προσαυξήσεων και προστίμων.

Η αίτηση του οφειλέτη για την υπαγωγή στη ρύθμιση υποβάλλεται στο Δήμο, το αργότερο έως την 30 Νοεμβρίου 2017 και για οφειλές οι οποίες έχουν ήδη βεβαιωθεί ή πρόκειται να βεβαιωθούν μέσα σε δύο μήνες από την έναρξη ισχύος του σχετικού νόμου (έως 30/9/2017)

Αναστέλλεται η λήψη αναγκαστικών μέτρων είσπραξης των οφειλών με την καταβολή της πρώτης δόσης και την τήρηση της ρύθμισης

Προβλέπεται απαλλαγή κατά ποσοστό από τις κατά ΚΕΔΕ προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, καθώς και από τα πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης ή λόγω μη καταβολής τέλους ως εξής:

Εξόφληση σε 73 έως 100 δόσεις, με απαλλαγή

• Εφάπαξ εξόφληση, με απαλλαγή 100% των προσαυξήσεων
• Εξόφληση σε 2 έως 24 δόσεις με απαλλαγή 80% των προσαυξήσεων
• Εξόφληση σε 25 έως 48 δόσεις, με απαλλαγή 70% των προσαυξήσεων
• Εξόφληση σε 49 έως 72 δόσεις, με απαλλαγή 60% των προσαυξήσεων

Ενημερωθείτε από το πλησιέστερο Δημοτικό Κατάστημα:
Ιερισσού: 2377 3 50013
Αρναίας: 2372 3 50122
Παναγίας: 2372 3 50202