Ε.Ο Χαλκιδική- Θεσσαλονίκη… με πολύ μικρή ορατότητα η κίνηση στον πλημμυρισμένο δρόμο προς Θεσσαλονίκη.
Αυτή την ώρα η βροχόπτωση στην Ε.Ο Χαλκιδική-Θεσσαλονίκη είναι πολύ έντονη με χαμηλή ορατότητα και πλημμυρισμένο οδόστρωμα.
Συνιστάτε από την τροχαία μεγάλη προσοχή και να τηρείτε ο ΚΟΚ προς αποφυγή ατυχημάτων.