Ο πρόεδρος κος Γιώργος Γκιλής του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ με ανακοίνωσή του γνωστοποίησε  σήμερα την υποψηφιότητά του, για την διεκδίκηση εκ νέου του χρίσματος της προεδρίας, στις επερχόμενες επιμελητηριακές εκλογές .

Ο κος Γκιλής στην ανακοίνωση του αναφέρει…

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Οδεύουμε προς τη λήξη μιας ακόμα θητείας των οργάνων διοίκησης του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ.
Κατά τη διάρκεια της θητείας μας, που ολοκληρώνεται σε λίγους μήνες, υιοθετήσαμε μια νέα αντίληψη και φιλοσοφία για την επιχειρηματικότητα, που άλλαξαν την εικόνα του Επιμελητηρίου.

Πιστεύω ακράδαντα ότιφέραµε εις πέρας τοέργο που µας ανατέθηκε από τους επιχειρηµατίεςτουτόπου µας και έχουµεκερδίσειτηνεκτίµησητους και ίσως και τη βεβαιότητα ότιέτσι θα συνεχίσουµε και στην επόµενηθητεία, αν µας εµπιστευθούν µε τηψήφοτους.

Αποκτήσαµε πολύτιµη εµπειρία µέσωτωνσυνεργασιών µε τηνΚεντρικήΈνωση Επιµελητηρίων και µε τα υπόλοιπα Επιµελητήρια τηςχώρας, και µπορούµετώρα καλύτερα παρά ποτέ να αντιµετωπίζουµε καταστάσεις µε νέα και πιοδυναµική προοπτική.

Προασπίσαµε την επιχειρηµατικότητα της Χαλκιδικής και φανήκαµε αντάξιοι των δυσκολιών αλλά και τωνευκαιριών της εποχής.

Λειτουργήσαµε µε συνέπεια και ευθύνη µε σκοπό την ανάπτυξη της τοπικής επιχειρηµατικότητας και τηςτοπικής κοινωνίας.

Έχουµε καταφέρει να συµβάλλουµε στη διαµόρφωση και στην εγκαθίδρυση µιας νέας επιµελητηριακής κουλτούρας και µιας νέας φιλοσοφίας, όχι µόνο στο επίπεδο του συµβουλευτικού και διεκδικητικού ρόλου του Επιµελητηρίου, όχι µόνο σε επίπεδο υπηρεσιών και στελέχωσης, αλλά πρωτίστως σε επίπεδο διοίκησης.

Καταφέραµε πλέον να προσφέρουµε «Επιµελητηριακές καινοτομίες». Πρόκειται για τις νέες ουσιαστικές ηλεκτρονικές παροχές προς τους επιχειρηµατίες, που σε ετήσια βάση θα φέρουν οικονοµικό αποτέλεσµα…

Καλώ όλες τις υγιείς δυνάµεις, επαγγελµατίες και επιχειρηµατίες της Χαλκιδικής, έχοντας πλήρη επίγνωση ευθύνης του ρόλου µου και του θεσµού που υπηρετώ, να αγκαλιάσουν και να πλαισιώσουν το Επιµελητήριο, να θέσουν υποψηφιότητα στον συνδυασµό που εκπροσωπώ, ώστε να μπορέσουμε να δουλέψουμε για την επιχειρηµατικότητα του Νοµού Χαλκιδικής.

Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλα τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου όπου κατά τη διάρκεια της θητείας µας συνεργαστήκαµε αρµονικά και εποικοδοµητικά, ιδιαίτερα σε µια περίοδο οικονοµικής ύφεσης µε τα τόσα προβλήµατα που αντιµετωπίζει ο εµπορικός και επιχειρηµατικός κόσµος, προς όφελος του τόπου µας.

Κάναμε πολλά αλλά όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε… περισσότερα