Ουραγός στις δαπάνες για την παιδεία είναι η Ελλάδα μεταξύ των 28 χωρών της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της Eurostat η Ελλάδα συμπεριλαμβάνεται στην τελευταία δεκάδα αναφορικά με τις δαπάνες για την εκπαίδευση.

Αναμενόμενο, θα μπορούσε να πει κανείς, με δεδομένο ότι η χώρα μας βρίσκεται στον κλοιό των μνημονίων ωστόσο αυτό δεν φαίνεται να εμποδίζει την Πορτογαλία και την Κύπρο να βρίσκονται στην πρώτη δεκάδα των χωρών της ΕΕ, που δαπανούν το υψηλότερο ποσοστό για την παιδεία σε σχέση με το ΑΕΠ.

Στα χαμηλότερα επίπεδα, σύμφωνα με την Eurostat είναι: Ρουμανία (3,1%), Ιρλανδία (3,7%), Βουλγαρία και Ιταλία (4,0%), Ισπανία (4,1%), Γερμανία και Σλοβακία (4,2%), Ελλάδα (4,3%).

Το υψηλότερο ποσοστό σε σχέση με το Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν διέθεσαν οι εξής χώρες : Δανία (7,0%), Σουηδία (6,5%), Βέλγιο (6,4%), Φινλανδία (6,2%), Εσθονία (6,1%), Λετονία και την Πορτογαλία (6%) και Κύπρος. Κατά μέσο όρο το 2015, οι δαπάνες για την «εκπαίδευση» ανήλθαν σε 1405 ευρώ ανά κάτοικο στην ΕΕ.

Οι δαπάνες άνω των 2500 ευρώ ανά κάτοικο καταγράφηκαν στο Λουξεμβούργο (4685 ευρώ), στη Δανία (3368 ευρώ) και στη Σουηδία (2977 ευρώ).

Στην αντίθετη πλευρά της κλίμακας, δηλαδή στις δαπάνες κάτω των 500 ευρώ βρίσκεται η Ρουμανία με 248 ευρώ, η Βουλγαρία με 250 ευρώ και η Κροατία με 494 ευρώ.