Τη δημιουργία ένστολης δασοφυλακής προβλέπει η απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Περιβάλλοντος Σωκράτη Φάμελλου 159991/4305/26.07.2017 (ΦΕΚ Β 2973) με την οποία καθορίζονται τα στοιχεία του Δελτίου Υπηρεσιακής Ταυτότητας Δασικών Υπαλλήλων, η περιγραφή της στολής τους και των χαρακτηριστικών αυτής.

Εκδόθηκε η απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σωκράτη Φάμελλου 159991/4305/26.07.2017 (ΦΕΚ Β 2973) με την οποία καθορίζονται τα στοιχεία του Δελτίου Υπηρεσιακής Ταυτότητας Δασικών Υπαλλήλων, η περιγραφή της στολής τους και των χαρακτηριστικών αυτής.

Η Υπουργική αυτή Απόφαση ήταν απαραίτητη με βάση το Προεδρικό Διάταγμα 115/2016 που είχε καθορίσει τον τρόπο άσκησης των ελέγχων από τα Δασικά Όργανα, ώστε να προχωρήσει η διαδικασία δημιουργίας και προμήθειας των ταυτοτήτων και στολών των Δασικών Υπαλλήλων.

Όπως επισημαίνει το αρμόδιο υπουργείο, η ουσία της παρούσας απόφασης είναι ότι δημιουργείται για πρώτη φορά στη χώρα ένστολη Δασοφυλακή, αφού προβλέπεται ότι οι Δασικοί Υπάλληλοι των κατηγοριών ΔΕ Γεωτεχνικών Δασοφυλάκων και ΥΕ Δασοφυλάκων, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους φέρουν υποχρεωτικά στολή, η οποία διακρίνεται σε χειμερινή και θερινή.

Με αυτόν τον τρόπο ισχυροποιείται η παρουσία των Ελλήνων Δασοφυλάκων κατά την άσκηση των ελέγχων των δραστηριοτήτων που ασκούνται στα δασικά οικοσυστήματα της χώρας, τονίζεται.

Με δήλωσή του ο Αναπληρωτής Υπουργός Σωκράτης Φάμελλος τόνισε ότι: «η πρόθεσή μας για καλύτερη επιτήρηση των δασικών οικοσυστημάτων είναι εμφανής και έμπρακτη. Ισχυροποιούμε τους δασοφύλακες των δασικών υπηρεσιών της χώρας, οι οποίοι δεν θα είναι πια οι «φτωχοί συγγενείς» της φύλαξης του δασικού χώρου.

Παράλληλα, για όλους τους κλάδους των δασικών υπαλλήλων καθορίζεται και ο τύπος της υπηρεσιακής ταυτότητας που πρέπει να επιδεικνύουν στον ελεγχόμενο.

Διασφαλίζουμε, όμως, και τους πολίτες που θα ελέγχονται, οι οποίοι θα είναι σίγουροι πια για τον ελεγκτή τους με την επίδειξη από τον τελευταίο του Δελτίου Υπηρεσιακής Ταυτότητας».

Το κόστος του νόμου  προϋπολογίζεται σε περίπου 900.000 ευρώ, και αφορά στους 1.690 εν ενεργεία δασοφύλακες από το σύνολο των περίπου 3.000 δασικών υπαλλήλων.

Οι δασικές υπηρεσίες στον κόσμο…

Τα Σώματα των rangers σε ΗΠΑ και Ευρώπη

Απολύτως οργανωμένες σε σώμα είναι οι δασικές επιτροπές και υπηρεσίες σε χώρες του εξωτερικού. Στις ΗΠΑ οι δασοφύλακες (forest rangers) είναι επιφορτισμένοι με την προστασία των δασών αλλά και των πολιτών που χρησιμοποιούν τις φυσικές πηγές από κάθε κίνδυνο. Για τις περιπολίες τους χρησιμοποιούν κάθε μέσο, από οχήματα μέχρι βάρκες, ποδήλατα, αεροπλάνα, ακόμα και… snowmobiles. Είναι υποχρεωμένοι να κατοικούν στις περιοχές ευθύνης τους. Το σώμα των rangers αποτελεί ένα ένστολο σώμα που απαρτίζεται από επαγγελματίες και αναλαμβάνει α

κόμα και αποστολές αναζήτησης χαμένων προσώπων ή επιχειρήσεις διάσωσης σε απομακρυσμένες περιοχές. Εχουν αρμοδιότητα να επιβάλλουν το σύνολο των νόμων δίνοντας έμφαση στο περιβαλλοντικό δίκαιο και είναι υποχρεωμένοι να περάσουν από βασική εκπαίδευση διάρκειας 26 εβδομάδων.

Μεγάλη Βρετανία
Ιδιαίτερη σημασία στο συγκεκριμένο σώμα δίνει και η Μεγάλη Βρετανία. Εκεί η Δασική Επιτροπή διαχειρίζεται περίπου 700.000 εκτάρια γης αποτελώντας ουσιαστικά το μεγαλύτερο διαχειριστή της χώρας. Στις αρμοδιότητές της συγκαταλέγονται η συντήρηση και η βελτίωση του φυσικού περιβάλλοντος, ενώ είναι υπεύθυνη και για τα ιδιωτικά δάση. Ενστολα είναι και τα αντίστοιχα σώματα σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ των οποίων η Ιταλία και η Ισπανία, καθώς επίσης και στην Αυστραλία, τον Καναδά και τη Βραζιλία. Εκτός από τα δάση, στο πεδίο ευθύνης τους βρίσκονται τα εθνικά πάρκα και σε αρκετές περιπτώσεις και άλλες προστατευόμενες περιοχές.