Δήμος Πολυγύρου: έναρξη των εγγραφών στους Παιδικούς Σταθμούς

    Ο Μορφωτικός, Αθλητικός, Πολιτιστικός & Κοινωνικό Νομικό Πρόσωπο του Δήμου Πολυγύρου «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» ενημερώνει ότι οι βρεφονηπιακοί μας σταθμοί ξεκίνησαν να υποδέχονται τα νήπια από την Δευτέρα 04/09/2017 .

    Η επιλογή των επανεγγραφών ,των επιτυχόντων του προγράμματος ΕΣΠΑ και των νέων εγγραφών εργαζόμενων γονέων για την σχολική χρονιά 2017 – 2018 έγινε με την 65/2017 απόφαση του Δ.Σ. του Ν.Π. «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ».

    Η επιλογή των νέων εγγραφών των οποίων οι μητέρες δεν εργάζονται θα γίνει μετά την ανακοίνωση των πινάκων επιτυχόντων της Β΄ Φάσης του προγράμματος ΕΣΠΑ.

    Τα τυχόν παιδιά, που δεν θα γίνουν δεκτά θα μπορέσουμε να τα φιλοξενήσουμε μετά τις όποιες διαγραφές προκύψουν.

    Η Πρόεδρος, το προσωπικό των παιδικών σταθμών και οι υπάλληλοι της διοίκησης θα είναι κοντά σε όλους τους ενδιαφερόμενους  για οποιαδήποτε πληροφορία και διευκόλυνση.