Δήμος Σιθωνίας: προκήρυξη για 3 θέσεις εργασίας

    Το Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Σιθωνίας «Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ» ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών ατόμων (ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ) για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ιδίου οργανισμού.
    ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ…