Δυο μέρες μόνο…
Σ΄ ένα ταξίδι αστραπή …
Να ξεδιπλώνω…
Να παίρνει ανάσα η ζωή…
Για λίγο μόνο…
Ένα ταξίδι αστραπή με… μένα μόνο.

Εκεί στην γειτονική Τζιά, κοντά σε αγαπημένους κουμπάρους…

by Tzina Varotsi

περισσότερα εδώ…