Το Επιμελητήριο Χαλκιδικής έχοντας ως πρωταρχικό στόχο, την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και της οικονομίας με κύριους άξονες την καινοτομία και την εξωστρέφεια, για άλλη μια φορά επιτελεί έναν από τους βασικούς του ρόλους και συμμετέχει στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα ERASMUS + ως εταίρος, στη Δράση ΚΑ2: Συνεργασία για την Καινοτομία και την Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών-Στρατηγικές Συμπράξεις (Cooperation for Innovation and the Exchange of Good Practices-Strategic Partnerships).
Τίτλος του έργου είναι…
“TRAM-WBL Engaging SMEs for Quality Transnational WBL experiences”.
Στο πρόγραμμα συμμετέχουν συνολικά έντεκα φορείς από επτά ευρωπαϊκές χώρες (Ιταλία_5 φορείς, Γερμανία, Λετονία, Πορτογαλία, Σλοβακία, Ισπανία, Ελλάδα).
Σκοπός του προγράμματος είναι η διερεύνηση καλών πρακτικών και η ανταλλαγή εμπειριών σε συστήματα επαγγελματικής εκπαίδευσης/κατάρτισης και ειδικότερα στην “εκμάθηση στο χώρο εργασίας” (work based learning – WBL). Απευθύνεται (α) σε εργοδότες και εταιρίες , (β) σε μαθητές της τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης που ενδιαφέρονται να ενημερωθούν και να κάνουν πρακτική εξάσκηση σε συνθήκες πραγματικής εργασίας στις χώρες των εταίρων του προγράμματος, (γ) σε διδακτικό και παιδαγωγικό προσωπικό της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.