Η καθαριότητα σε όλο το οδικό δίκτυο του Δήμου Κασσάνδρας συνεχίζεται αν και η σεζόν τελειώνει.
Ειδικότερα τα συνεργεία καθαριότητας φροντίζουν για την καθαριότητα και μικροσυντηρήσεις των πρανών αλλά και του οδοστρώματος προκειμένου να είναι όλα έτσι όπως πρέπει για τον χειμώνα που έρχεται.