Φθινοπωρινή Χαλκιδική και η θάλασσα δείχνει τα χίλια πρόσωπα της…

    Στην Φθινοπωρινή Χαλκιδική η θάλασσα δείχνει τα χίλια πρόσωπα της…

    Όταν το φθινοπωρινό φως παίζει με την θάλασσα εδώ στη Χαλκιδική… οι θάλασσες  αρχίζουν τα παιχνίδια της αλλαγής…αλλάζουν χαρακτήρα ανάλογα με την εποχη… όσο κλείνει ο καιρός βαθαίνουν τα χρώματα και όσο ανοίγει τόσο ανοίγουν και οι αγκαλιές της…
    τώρα το φθινόπωρο οι θάλασσές μας φορούν τα μπλε σκούρα… Εκείνο το μπλε το βαθύ που άλλους τους φοβίζει και κάποιους άλλους τους ταξιδεύει…,
    το Μπλε της θάλασσας που μπορεί κανείς να Χαθεί, να ηρεμήσει, να μιλήσει να εμπιστευτεί τα μυστικά …