Με Δελτίο Τύπου το Αριστοτέλειο Πνευματικό Κέντρο για τον Πολιτισμό και τον Αθλητισμό του Δήμου Αριστοτέλη αναφέρεται σε θέματα και πεπραγμένα που αφορούν τις πολιτιστικές και Αθλητικές δράσεις του φορέα.

Ειδικότερα αναφέρεται ότι …

Ήταν αλήθεια δυσάρεστη η έκπληξη όταν πληροφορηθήκαµε την ανακοίνωση της ∆ηµοτικής Παράταξης Μείζονος Μειοψηφίας ∆ήµου Αριστοτέλη, σχετικά µε τις δράσεις του Αριστοτελείου Πνευµατικού Κέντρου, που αφορούν τον Πολιτισµό και τον Αθλητισµό.

Με θλίψη διαβάσαµε το παραλήρηµα της αγαπητής κατά τα αλλά, πρώην προέδρου του ΑΠΚ, η οποία µίλησε για πνευµατική ένδεια, έλλειψη οράµατος και ιδεοληψία.

Γίναµε µάρτυρες µιας κακοήθους και προσβλητικής επίθεσης στην οποία, µεταξύ άλλων, έγινε λόγος και για ένα άνυδρο πολιτιστικά και στείρο αναπτυξιακά καλοκαίρι.

Μας λυπεί το γεγονός ότι η συγκεκριµένη κυρία επέλεξε αυτού του είδους την κριτική για να επανέλθει στη δηµοσιότητα.

Η συγκεκριµένη φρασεολογία θυµίζει την στείρα αντιπαράθεση παλαιότερων ετών όπου το προσωπικό συµφέρον υπερείχε του κοινωνικού συµφέροντος. Έχουν αλλάξει όµως οι εποχές!

Η κρίση έχει τόσο έντονα επηρεάσει κάθε πτυχή της καθηµερινότητας µας που πλέον απαιτείται να βάλουµε
στην άκρη το προσωπικό µας συµφέρον και να δουλέψουµε για το σύνολο, αν βέβαια θέλουµε να ξεφύγουµε από τον αρνητισµό και την οπισθοδρόµηση.

Για το λόγο αυτό δεν θα µπούµε σε διαδικασία αντιπαράθεσης και δεν θα χρησιµοποιήσουµε λεξιλόγιο ανάλογο αυτού που χρησιµοποιήθηκε.

Αυτό που θα κάνουµε όµως, είναι να αδράξουµε την ευκαιρία της συµπλήρωσης των τριών ετών από την ανάληψη των καθηκόντων µας και να σας ενηµερώσουµε, µε άµεση επόµενη ανακοίνωση µας, για τα πεπραγµένα των ετών αυτών.

Χωρίς φανφάρες και ωραία λόγια θα µας επιτρέψετε να σας παραθέσουµε το τι ουσιαστικά κάναµε αυτά τα χρόνια που δουλεύουµε και µοχθούµε για την διαιώνιση της πολιτιστικής κληρονοµιάς του τόπου µας.

Έργα ουσιαστικά και απτά που συµβάλουν στην οικονοµική, πολιτιστική και τουριστική ανάπτυξη του ∆ήµου µας.

Γιατί πιστεύουµε βαθιά ότι οι εργατικοί και έντιµοι άνθρωποι όταν βάλλονται από βέλη κακοήθειας δεν νικιούνται αλλά αποδεικνύουν την αξία τους και στο τέλος γίνονται πιο δυνατοί.