Το Επιμελητήριο Χαλκιδικής για άλλη μια φορά επιτελώντας έναν από τους βασικούς του ρόλους σε μια εποχή που η ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και της οικονομίας της χώρας με κύριους άξονες την καινοτομία και την εξωστρέφεια είναι πρωταρχικός στόχος, συμμετέχει στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα ERASMUS + ως εταίρος στη Δράση «Συνεργασία για την Καινοτομία και την Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών-Στρατηγικές Συμπράξεις (Cooperation for Innovation and the Exchange of Good Practices-Strategic Partnerships)».

Αυτές τις μέρες στον Πολύγυρο βρίσκονται οι συμμετέχοντες εταίροι του ευρωπαϊκού προγράμματος οι οποίοι και επισκέφτηκαν στο γραφείο του τον Δήμαρχο Πολυγύρου, κ.Αστέριο Ζωγράφο, ο οποίος τους υποδέχτηκε και συζήτησε μαζί τους για τους σκοπούς της Δράσης που αφορά και τον Πολύγυρο αλλά και γενικότερα όλη την Χαλκιδική .

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν συνολικά έντεκα φορείς από…επτά ευρωπαϊκές χώρες (Ιταλία_5 φορείς, Γερμανία, Λετονία, Πορτογαλία, Σλοβακία, Ισπανία, Ελλάδα).
Σκοπός του προγράμματος είναι η διερεύνηση καλών πρακτικών και η ανταλλαγή εμπειριών σε συστήματα επαγγελματικής εκπαίδευσης/κατάρτισης και ειδικότερα στην “εκμάθηση στο χώρο εργασίας” (work based learning – WBL).

Η Ιταλίδα Σουζάνα Καζαλέτο Συντονίστρια της Δράση «Συνεργασία για την Καινοτομία και την Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών-Στρατηγικές Συμπράξεις (Cooperation for Innovation and the Exchange of Good Practices-Strategic Partnerships)».

Απευθύνεται σε εργοδότες και εταιρίες που έχουν το υπόβαθρο και την υποδομή να μεταδώσουν τις γνώσεις τους και μπορούν να υποδεχτούν και να εκπαιδεύσουν μαθητές προερχόμενους από την τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση, σε μαθητές της τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης που ενδιαφέρονται να ενημερωθούν και να κάνουν πρακτική εξάσκηση σε συνθήκες πραγματικής εργασίας, στις χώρες εταίρους του προγράμματος, σε διδακτικό και παιδαγωγικό προσωπικό της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.
Οι επί μέρους στόχοι του προγράμματος είναι:
Η ανίχνευση και ανάδειξη των απαραίτητων αναγκών, υλικών και εργαλείων όλων των φορέων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στα πλαίσια της “εκμάθησης στο χώρο εργασίας” (work based learning – WBL)
Η υποστήριξη παρόχων επαγγελματικής εκπαίδευσης/κατάρτισης με σκοπό την ανάπτυξη νέων και τη βελτίωση υπαρχουσών πρακτικών εκμάθησης σε χώρους εργασίας
Η προώθηση και ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ σχολείων και επιχειρήσεων στα πλαίσια και στο πνεύμα της “εκμάθησης στο χώρο εργασίας” σε θέματα συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού.

Ο προσδιορισμός και η διάδοση αποτελεσματικών θεσμικών πολιτικών και πρακτικών σε θέματα συμμετοχής αλλά και ανάπτυξης του ρόλου του εργοδότη στη διαδικασία της “εκμάθησης στο χώρο εργασίας” με σκοπό την εξασφάλιση μέγιστου οφέλους για τους καταρτιζόμενους.
Η διάρκεια του προγράμματος είναι 36 μήνες (από 01/09/2015 έως 31/08/2018) .

*Ρεπορτάζ: Σουζάνα Καζάκα
*Επιμέλεια Οπτικοακουστικού Υλικού – Φωτογραφίες : Ζωή Γανίτη
*Επιμέλεια ύλης: Μαίρη Στεργίου