Υψηλοί δακοπληθυσμοί εντοπίστηκαν μετά από εντατική παρακολούθηση που υλοποίησε το  δίκτυο δακοπαγίδων, που έχουν αναρτηθεί  από την Υπηρεσία της Διεύθυνσης  Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Χαλκιδικής στο Δημοτικό Διαμέρισμα Ιερισσού (κυρίως στις περιοχές Γαβριάδια και Τράπεζος) .

Δεδομένου ότι από την Υπηρεσία, δεν εφαρμόζονται  δολωματικοί ψεκασμοί στην παραπάνω περιοχή, λόγω μη ύπαρξης ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση των συνεργείων ψεκασμού, παρακαλούνται οι ελαιοκαλλιεργητές να προβούν άμεσα σε ψεκασμούς κάλυψης για την προστασία της ελαιοπαραγωγής τους.

Επιπροσθέτως η εν λόγω Διεύθυνση ανακοινώνει ότι θα ξεκινήσει ψεκασμός των ελαιοδέντρων στα πλαίσια του προγράμματος Δακοκτονίας στην Δημοτική Κοινότητα Νέου Μαρμαρά, από τις 18 Σεπτεμβρίου 2017 και 7 ημέρες διάρκεια. Ο ψεκασμός θα γίνει με τη μέθοδο του δολωματικού ψεκασμού και με το φάρμακο KARATE (δραστική ουσία lambda cyhalothrin 10%).

Η Διεύθυνση παρακαλεί τους  ελαιοπαραγωγούς  να συνεργάζονται με τους συντελεστές του προγράμματος (προσωπικό δακοκτονίας) καθ΄ όλη τη διάρκεια εφαρμογής του.

Επιβάλλεται να επισκέπτονται σε τακτά χρονικά διαστήματα τα ελαιόδεντρά τους προκειμένου να ελέγχουν την καλή εφαρμογή των ψεκασμών και την αποτελεσματικότητά τους και παράλληλα παρακαλούνται να μεταφέρουν έγκαιρα στην υπηρεσία μας οποιοδήποτε πρόβλημα υποπέσει στην αντίληψή τους.

Καλούνται επίσης όσοι ελαιοπαραγωγοί έχουν περιφραγμένα ελαιόφυτα να μεριμνήσουν ώστε ο εργολάβος ψεκασμού να έχει πρόσβαση στα δένδρα τους προκειμένου να τα ψεκάσει.

Παρακαλούνται οι βιοκαλλιεργητές να έχουν ως οφείλουν σημασμένους τους ελαιώνες τους. Παρακαλείτε ο αρμόδιος Δήμος να ενημερώσει τους κατοίκους του.

Τέλος ανακοινώνεται ότι θα ξεκινήσει ο δεύτερος ψεκασμός των ελαιοδέντρων στα πλαίσια του προγράμματος Δακοκτονίας 2017 στην Τοπική Κοινότητα Πυργαδικίων θα ξεκινήσουν ψεκασμοί στις 18 Σεπτεμβρίου 2017 και 8 ημέρες διάρκεια. Ο ψεκασμός θα γίνει με τη μέθοδο του δολωματικού ψεκασμού και με το φάρμακο KARATE (δραστική ουσία lambda cyhalothrin 10%).

Παρακαλούνται οι βιοκαλλιεργητές να έχουν ως οφείλουν σημασμένους τους ελαιώνες τους .

Παρακαλείτε ο αρμόδιος Δήμος να ενημερώσει τους κατοίκους του.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε Χαλκιδικής 2371351282 / 2377022381 / 2371351267 – Αθ. Κούτος – Κοκόνα Άννα – Στραβαρίδου Στ.