Μελέτη της Grant Thornton για το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος – Με 10% του ΑΕΠ και 6,5% της απασχόλησης συνεισφέρουν τα ξενοδοχεία, που υπολογίζουν σε έσοδα 17 δισ., ποσό που αντιστοιχεί στο 52% των εθνικών τουριστικών εσόδων
Το 10% του ΑΕΠ και το 6,5% της απασχόλησης στη χώρα συνεισφέρουν τα ξενοδοχεία, ενώ ο τουρισμός στην ελληνική οικονομία συμβάλλει με ποσοστό 18,63%. Αυτό αναφέρεται σε έρευνα της Grant Thornton, σύμφωνα με την οποία το Ελληνικό Δημόσιο θα μπορεί να αποκομίσει έσοδα άνω των 341 εκατ. ευρώ ετησίως εάν εξομοιωθεί η φορολόγηση των καταλυμάτων της οικονομίας διαμοιρασμού (σ.σ.: γνωστά ως Airbnb) με εκείνη των ξενοδοχείων.
Η μελέτη της Grant Thornton, η οποία εκπονήθηκε για λογαριασμό του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου της Ελλάδος (ΞΕΕ) προτείνει για την επαύξηση των δημοσίων εσόδων, όπως δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ο πρόεδρος του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Γιώργος Τσακίρης, και την προοπτική απομείωσης των φορολογικών βαρών των ξενοδοχείων.
Όπως επισημαίνεται, ο υψηλός βαθμός υποκατάστασης μεταξύ ξενοδοχείων και καταλυμάτων οικονομίας διαμοιρασμού, σε συνδυασμό και με το φαινόμενο της άνισης φορολογικής μεταχείρισης, προκαλεί στρεβλώσεις στον μεταξύ τους ανταγωνισμό, κυρίως δε σε επίπεδο τιμών. Ταυτόχρονα, η αγορά δεν λειτουργεί αποτελεσματικά και έτσι δημιουργούνται αντικίνητρα παραγωγικότητας και βελτίωσης των προσφερόμενων αγαθών.
Η έκθεση κάνει λόγο και για υπερφορολόγηση των ξενοδοχείων στην Ελλάδα, που οδηγεί σε υψηλότερες τελικές τιμές κατά 2,20% έως 6,77%, για να επιτευχθεί ένα αντίστοιχο ποσοστό κέρδους με τους ανταγωνιστές τους. Στην πράξη, δηλαδή, υποχρεώνει τα ξενοδοχεία στην Ελλάδα σε σαφώς χαμηλότερα περιθώρια κέρδους, γεγονός που αδυνατίζει πλήρως τη δυνατότητά τους να διαδραματίσουν τον αναπτυξιακό τους ρόλο.
Στο μεταξύ η άμεση και έμμεση συμβολή του ελληνικού ξενοδοχείου στα τουριστικά έσοδα θα ξεπεράσει φέτος τα 17 δισ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο 52% των εθνικών τουριστικών εσόδων. Ο ελληνικός τουρισμός, άμεσα και έμμεσα, συνεισφέρει με 23,4% στη συνολική εθνική απασχόληση. Την ίδια στιγμή, όμως, η Ελλάδα δεν είναι σε καμία από τις πρώτες πέντε θέσεις προτίμησης των πέντε κυριότερων τουριστικών αγορών μας.
Η δε ανταγωνιστικότητα του ελληνικού τουρισμού κατατάσσει τη χώρα μας στην 24η θέση, με την Ισπανία στην 1η και τη Γαλλία στη 2η, καίτοι γι’ αυτές τις χώρες ο τουρισμός τους, ενώ παράγει εξαπλάσια των δικών μας έσοδα, συνεισφέρει στα αντίστοιχα ΑΕΠ έως και 50% λιγότερο σε σχέση με τον ελληνικό τουρισμό.
Πηγή: in.gr