Μαντέψτε τι δείχνει η πινακίδα…Νο 3

    Πείτε ότι δεν είστε από την Χαλκιδική…ότι δεν είστε ΄Ελληνας…και δεν γνωρίζετε την γλώσσα …