Το θέμα είναι ότι αν δεν είναι κανείς από Χαλκιδική… αν δεν είναι Έλληνας… και το χειρότερο δεν γνωρίζει την γλώσσα …και περιμένει να τον κατευθύνουν αυτές οι πινακίδες …έχει φύγει και …οδεύει για αλλού


 

…εδώ πρέπει να αναφέρουμε ότι για όλες αυτές τις πινακίδες –στις Εθνικές οδούς- υπεύθυνοι δεν είναι οι Δήμοι… είναι οι Περιφέρειες της κάθε περιοχής… αλλά ίσως …λέμε ίσως… και όλοι εμείς που δεν κάνουμε κάτι για να αλλάξει η κατάσταση…