«Την ποινή της υποχρεωτικής αποχής από την άσκηση των καθηκόντων του ως υπεύθυνου θεματικού τομέα δράσης Εμπόρων Βιοτεχνών και Επαγγελματιών της ΝΟΔΕ Χαλκιδικής επέβαλε στον κ. Ιωάννη Κουφίδη με σημερινή απόφασή της η Κεντρική Επιτροπή Δεοντολογίας (Κ.Ε.Δ.) της Νέας Δημοκρατίας.

Σύμφωνα με την απόφαση αυτή, ο κ. Κουφίδης παραβίασε το Άρθρο 5 του Κανονισμού Πειθαρχικής Δικαιοδοσίας της Κεντρικής Επιτροπής Δεοντολογίας και τις διατάξεις του Καταστατικού του Κόμματος. Ειδικότερα, κρίθηκε ότι, κατά την άσκηση των καθηκόντων του, λειτουργεί διασπαστικά δημιουργώντας ζητήματα κομματικής πειθαρχίας που δημιουργούν αναταραχή στους κόλπους της κομματικής οργάνωσης».