σήμερα θα σας βοηθήσουμε… με μια λεπτομέρεια της συγκεκριμένης πινακίδας… βρίσκεται σε κεντρικό σημείο πόλης της Χαλκιδικής… εξυπηρετεί κατοίκους και τουρίστες… θα μπορούμε να πούμε ότι πληροφορεί το κοινό… και συγκεντρώνει όλη την εφευρετικότητα του κόσμου… και άμα την βρήτε… εσείς θα αποφασίστε τη βραβείο θα δώσουμε στους εμπνευστές της…

Προσέξτε μη σας μπερδέψει…η ευφυΐα του καλλιτέχνη κατασκευαστή…