Σε ευρωπαϊκή συνάντηση εργασίας με αντικείμενο την καινοτόμο προώθηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και του πολιτιστικού τουρισμού που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στο Sibiu της Ρουμανίας συμμετείχαν με αντιπροσωπεία τους η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας. Πρόκειται για την τρίτη συνάντηση εργασίας του έργου “CHRISTA: Culture and Heritage for Responsible, Innovative and Sustainable Tourism” (Πολιτισμός και Κληρονομιά για Δράσεις Υπεύθυνου, Καινοτόμου και Βιώσιμου Τουρισμού)”, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα “INTERREG EUROPE 2014-2020”.

Αντικείμενο της συνάντησης ήταν, πέρα από την παρακολούθηση της εξέλιξης υλοποίησης του έργου και ο συντονισμός των εταίρων για τα προσεχή στάδια υλοποίηση του έργου, η παρουσίαση καλών πρακτικών και εφαρμογών στη θεματική των υποδομών προώθησης της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Οι εκπρόσωποι της Διεύθυνσης Τουρισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας παρουσίασαν τις κυριότερες υποδομές πολιτισμού στην Περιφέρεια, δίνοντας έμφαση στη χρήση επεξηγηματικών μέσων και εργαλείων για την προβολή της ιστορίας και των τεχνών της περιοχής. Σε αυτό το πλαίσιο, παρουσιάστηκε η νέα εφαρμογή (app) “Thessaloniki 360ο edition”, που αφορά στην τρισδιάστατη περιήγηση στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης με τη χρήση κινητού ή τάμπλετ. Η εφαρμογή “Thessaloniki 360ο edition” δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να ξεναγηθούν σε ιστορικές, πολιτισμικές και άλλες θεματικές διαδρομές της Θεσσαλονίκης είτε online είτε off line, αξιοποιώντας διαδραστικούς χάρτες και συνθήκες εικονικής πραγματικότητας (VR).

Στο πλαίσιο του έργου CHRISTA, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας συμμετείχε ακόμη στις εργασίες του 10ου Διεθνούς Συνεδρίου για τον Πολιτιστικό Τουρισμό στην Ευρώπη, όπου παρέστησαν, μεταξύ άλλων, ο γενικός γραμματέας του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού (World Tourism Organization – UNWTO) Dr Talib Rifai, το μέλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών Annemiek Jetten, ο αντιπρόεδρος του Europa Nostra Piet Jasparet, εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης από ευρωπαϊκές πόλεις και πλήθος άλλων διακεκριμένων ομιλητών.

Οι επόμενες συναντήσεις του έργου CHRISTA έχουν προγραμματιστεί για τον Ιανουάριο του 2018 στη Γρανάδα της Ισπανίας, όπου και θα παρουσιαστεί το Σχέδιο Δράσης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την Πολιτιστική Κληρονομιά και τον Τουρισμό, το οποίο εντάσσεται στο πλαίσιο των υποχρεώσεων της από τη συμμετοχή της στο έργο CHRISTA, και το Μάρτιο του 2018 στη Λετονία, όπου θα ολοκληρωθεί και η πρώτη φάση του έργου.

Το έργο CHRISTA χρηματοδοτείται μέσω του προγράμματος “INTERREG EUROPE 2014-2020”, από πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και από εθνικούς πόρους.