Τη δυνατότητα να νομιμοποιήσουν αυθαίρετες σταβλικές εγκαταστάσεις δίχως πρόστιμο παρέχει σε χιλιάδες κτηνοτρόφους το νομοσχέδιο για την αυθαίρετη δόμηση, που κατατέθηκε πρόσφατα στη Βουλή.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν, μεταξύ άλλων, έκθεση μηχανικού, στην οποία θα δηλώνεται ότι οι επιφάνειες του κτίσματος ή των κτισμάτων προσωρινής διαμονής ατόμων δεν υπερβαίνουν συνολικά τα 50 τ.μ., καθώς επίσης και παράβολο υπέρ του ελληνικού Δημοσίου, ύψους 300 ευρώ.