Η ρωσική επανάσταση του 1917, ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα που άλλαξαν τον ρου της ιστορίας του 20ου αιώνα, τοποθετείται στο επίκεντρο της ψηφιακής έκθεσης Revolution in Art.

Φιλοξενώντας εικόνες προερχόμενες στην πλειοψηφία τους από τη συλλογή και το αρχείο Κωστάκη του ΚΜΣΤ, η έκθεση αποτυπώνει το όραμα της κοινωνικοπολιτικής αλλαγής σε συνδυασμό με τις ραγδαίες επιστημονικές εξελίξεις και τις κοινωνικές αλλαγές που σημειώθηκαν την περίοδο εκείνη, δημιουργώντας τις ιδεολογικές, φιλοσοφικές και υλικές προϋποθέσεις οι οποίες οδήγησαν στο εκρηκτικό αισθητικό φαινόμενο της ρωσικής πρωτοπορίας στις τέχνες.

.Μια πολυμεσική ψηφιακή έκθεση (video mapping, προβολές υψηλής ευκρίνειας και ήχο υψηλής ποιότητας) με αφορμή τόσο τη συμπλήρωση 100 χρόνων από την Οκτωβριανή Επανάσταση που επηρέασε τις παγκόσμιες εξελίξεις του 20ου αιώνα όσο και τη σημαντική συλλογή έργων του ΚΜΣΤ (Ρώσικη Πρωτοπορία) που αναφέρεται στην ίδια περίοδο.

Σκοπός της έκθεσης είναι α) η ανάδειξη του ρόλου και η σύνδεση της τέχνης / καλλιτεχνών με την επανάσταση και η επίδραση της σχέσης αυτής στα καλλιτεχνικά κινήματα παγκοσμίως και β) ο διαφορετικός τρόπος πραγματοποίησης της έκθεσης με σύγχρονα μέσα που αποσκοπεί στη βιωματική προσέγγιση από το θεατή και όχι στην απλή παρατήρηση.

Λίγα λόγια για την έκθεση:

1917 . Η τέχνη στην Επανάσταση

Ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα που άλλαξαν τον ρου της ιστορίας του 20ου αιώνα ήταν η ρωσική επανάσταση του 1917, γνωστή και ως Οκτωβριανή Επανάσταση. Το όραμα της κοινωνικό – πολιτικής αλλαγής σε συνδυασμό με τις ραγδαίες εξελίξεις στις θετικές επιστήμες, στα τεχνολογικά επιτεύγματα και στις κοινωνικές αλλαγές που σημειώθηκαν στα τέλη του 19ου και στις αρχές του 20ου αιώνα, δημιούργησαν στην Ρωσία τις ιδεολογικές, φιλοσοφικές και υλικές προϋποθέσεις που οδήγησαν στο εκρηκτικό αισθητικό φαινόμενο της ρωσικής πρωτοπορίας στις τέχνες.

Η ψηφιακή έκθεση Revolution in Art παρακολουθεί την ανάπτυξη των εικαστικών τεχνών στη Ρωσία μέσα από το έργο ρηξικέλευθων καλλιτεχνών, ομάδων και κινημάτων στο διάστημα από το 1900 έως το 1923 παράλληλα με τις ιστορικές εξελίξεις.

Με αναφορές στις επαναστάσεις του 1905-1907 και του Φεβρουαρίου 1917, την θέση της Ρωσίας στον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο, τις διεκδικήσεις και απεργιακές κινητοποιήσεις των αγροτών και των εργατών, την δραστηριότητα πληθώρας πολιτικών ομάδων, την Οκτωβριανή Επανάσταση, τον Εμφύλιο Πόλεμο, το όραμα της διεθνούς επανάστασης και την οριστική επικράτηση του κόμματος των μπολσεβίκων, παρακολουθούμε την παράλληλη εξέλιξη της τέχνης, όχι σε ευθεία ανάπτυξη αλλά, όπως πρεσβεύουν τα ίδια τα κοινωνικό – πολιτικά γεγονότα της εποχής, μέσα από ποικίλες διαστρωματώσεις και διαφορετικά επίπεδα που τέμνουν την γραμμική πορεία της ιστορίας.

 

Η έκθεση γίνεται  Υπό την αιγίδα του Ρώσικου Προξενείου