Δημιουργούμε το Λαογραφικό Μουσείο του χωριού μας.
Περιμένουμε λοιπόν τη δική σας συνδρομή ώστε να δημιουργηθεί στο νέο Κέντρο Πολιτισμού, ένας μόνιμος χώρος για να “στεγάσουμε” τις “μνήμες” και την ιστορία του χωριού μας.