Και σήμερα τα συνεργεία του Δήμου Κασσάνδρας απομακρύνουν τα αποκαΐδια από τις περιοχές των καμένων,

αλλά προβαίνουν στην απομάκρυνση παλιών κατασκευών μπαζών, τσιμέντων και διαφόρων αδρανών υλικών από αυθαίρετες εγκαταστάσεις που κλείνουν ρέματα αλλά και τον αιγιαλό.