Κάθε χρόνο η χώρα μας καλείται να αντιμετωπίσει δασικές πυρκαγιές, μικρότερης ή μεγαλύτερης έντασης. Ασφαλώς δεν είμαστε οι μόνοι, την ατυχία αυτή έχει κάθε μεσογειακή χώρα. Για να συμβάλλει στο έργο αυτό η ΕΕ κινείται σε δύο άξονες: την πρόληψη κινδύνου και την αποκατάσταση των ζημιών.

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή οι φυσικές καταστροφές έχουν κοστίσει περίπου 100 δις ευρώ στον κοινοτικό προϋπολογισμό τα τελευταία δώδεκα χρόνια. Σήμερα, υπολογίζεται πως επενδύοντας στην πρόληψη, μπορούμε να μειώσουμε το κόστος επέμβασης ή αποκατάστασης κατά τέσσερις φορές.

Και στις δύο περιπτώσεις η ΕΕ μπορεί να συνδράμει τις αρμόδιες αρχές με πόρους από την Πολιτική Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και το πρόγραμμα Life που χρηματοδοτεί έργα για το περιβάλλον. Σε περιπτώσεις μεγάλης έντασης καταστροφών μπορεί να ενεργοποιηθεί ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Αλληλεγγύης και ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας.

Ενδεικτικά, στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας που χρηματοδοτείται από το ΕΓΤΑΑ, την τρέχουσα περίοδο προβλέπονται 167 εκατομμύρια ευρώ για την πρόληψη και την αποκατάσταση ζημιών από φυσικές καταστροφές. Μέσω των ταμείων Συνοχής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, διατίθενται περίπου 400 εκατομμύρια ευρώ στην πατρίδα μας για την πρόληψη, την ανθεκτικότητα στις καταστροφές και την κατασκευή νέων υποδομών.

Δύο καλά παραδείγματα, εντοπίζονται στην Ισπανία και την Πορτογαλία. Το ένα, αφορά χρηματοδότηση 2 εκ. ευρώ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης για τη βελτίωση κέντρου επέμβασης δασικών πυρκαγιών σε περιοχή 11 δήμων της Ισπανίας συνολικού πληθυσμού 150 χιλιάδων κατοίκων. Το δεύτερο, το διασυνοριακό πρόγραμμα SPITFIRE στο οποίο χρησιμοποιήθηκαν 500 χιλιάδες ευρώ από ευρωπαϊκούς πόρους για την ανταλλαγή πληροφοριών σε περιπτώσεις υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς μεταξύ Πορτογαλίας και Ισπανίας.

Στην Ελλάδα έχουμε μάθει να βασιζόμαστε στην αυτοθυσία των πυροσβεστών και των εθελοντών, καθώς και τα αντανακλαστικά της τοπικής αυτοδιοίκησης. Πάντοτε υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης, η κυβέρνηση οφείλει να τα εντοπίζει και να προετοιμάζεται καλύτερα, όχι απλώς να διαχειρίζεται την καταστροφή.

γράφει ο Ηλίας Ιορδανίδης Σύμβουλος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο