Με στόχο να συμβάλει ουσιαστικά στην καλύτερη λειτουργία της Παιδιατρικής Κλινικής και των εξωτερικών ιατρείων του Γενικού Νοσοκομείου Χαλκιδικής (ΓΝΧ), ο Όμιλος εταιρειών Sani Resort & Ikos Resorts προέβη σήμερα στη δωρεά σύγχρονου τεχνολογικού εξοπλισμού, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Πρόκειται για ιατρικά μηχανήματα διαγνωστικού και επεμβατικού τύπου, τα οποία βοηθούν τους παιδιάτρους και το νοσηλευτικό προσωπικό του ΓΝΧ να παρέχουν άμεση βοήθεια σε συνηθισμένα παιδιατρικά περιστατικά, ή και επείγοντα για τα οποία χρειάζεται διακομιδή στην Αθήνα ή τη Θεσσαλονίκη.

Μιλώντας εκ μέρους του Ομίλου Sani Resort & Ikos Resorts, η κ. Ελένη Ανδρεάδη, Director of Sustainability Sani Resort – Ikos Resorts δήλωσε τα εξής: «Πιστεύουμε στη φιλοσοφία που θέλει την πρόοδο μιας επιχείρησης να συμβαδίζει με την κοινωνική της προσφορά. Στο πλαίσιο του προγράμματος αειφορίας και εταιρικής κοινωνικής ευθύνης του ξενοδοχειακού Ομίλου Sani Resort και Ikos Resorts, και σε συνεργασία με το Σωματείο «Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος», προχωρήσαμε σε αυτήν τη σημαντική για την τοπική κοινότητα πρωτοβουλία με τη δωρεά σύγχρονου εξοπλισμού για την Παιδιατρική Κλινική του νοσοκομείου. Το ΓΝΧ, το οποίο κάθε χρόνο καλείται να αντιμετωπίσει περισσότερα από 5.000 παιδιατρικά περιστατικά, διαθέτει πλέον εξοπλισμό που το βοηθά να βελτιώσει την περίθαλψη που παρέχει στα παιδιά των κατοίκων και των επισκεπτών της Χαλκιδικής.

Μέσα από τα κοινωνικά προγράμματα και τις χορηγικές μας δράσεις, επιδιώκουμε να στηρίζουμε ευαίσθητους τομείς, όπως μεταξύ άλλων η Υγεία, με στόχο να συμβάλλουμε, στο μέτρο των δυνατοτήτων μας, στη διαμόρφωση ενός καλύτερου αύριο για τους πολίτες των περιοχών όπου δραστηριοποιούμαστε».

Από την πλευρά του σωματείου ‘’Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος’’ η πρόεδρος του ΔΣ κ. Natasha Clive – Βρέκοσι, ευχαρίστησε τον Όμιλο Sani Resort & Ikos Resorts, επισημαίνοντας τη ζωτική σημασία της δωρεάς για τα παιδιά των μονίμων κατοίκων και των χιλιάδων επισκεπτών της Χαλκιδικής. «Ο πρόσθετος τεχνολογικός εξοπλισμός που χορηγήθηκε με την οικονομική υποστήριξη του Ομίλου εταιρειών Sani/Ikos βοηθά το ΓΝΧ να αντιμετωπίζει με τον ενδεδειγμένο τρόπο και ακόμη μεγαλύτερη ασφάλεια τα περιστατικά που προσκομίζονται στο νοσοκομείο.

Οι συσκευές διαγνωστικού και επεμβατικού τύπου που απέκτησε το νοσοκομείο είναι τελευταίας τεχνολογίας και βοηθούν ουσιαστικά τους παιδιάτρους και το νοσηλευτικό προσωπικό μας στη διαρκή προσπάθειά τους για σωστή διάγνωση και ταχύτερη θεραπεία», υπογράμμισε η κ. Βρέκοσι.