Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Παρατείνεται έως 31-10-2017 η προθεσμία για τις δηλώσεις ιδιοκτησίας στα πλαίσια της μελέτης με τίτλο «Κτηματογράφηση – πολεοδόμηση και πράξη εφαρμογής τμήματος του οριοθετημένου οικισμού της νήσου Αμμουλιανής (Α’ κατοικίας), καθώς και περιοχής επέκτασης αυτού (Α’ και Β’ κατοικίας)».
Οι δηλώσεις αυτές υποβάλλονται από όλους τους ιδιοκτήτες οι οποίοι έχουν ακίνητα εντός της περιοχής επέκτασης του οικισμού Αμμουλιανής (ανεξάρτητα αν έχουν υποβάλλει ήδη κατά την προηγούμενη ανάρτηση).
Υπενθυμίζουμε ότι τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίζονται είναι τα κάτωθι:
• Τίτλος-Συμβόλαιο Ιδιοκτησίας

• Πιστοποιητικό ιδιοκτησίας ακινήτου

• Πιστοποιητικό μεταγραφής του συμβολαίου

Οι δηλώσεις θα κατατίθενται στην έδρα του Δήμου, Δημαρχείο, Ιερισσός και στον 1ο όροφο, ημέρες Τρίτη-Τετάρτη-Πέμπτη και ώρες 10:00-14:00. Έντυπο υποβολής δήλωσης θα παραλαμβάνεται από την αρμόδια υπάλληλο κα. Ε. Ασλανίδου (τηλέφωνο για πληροφορίες: 23773-50029).

Παρακαλούμε τους δημότες για την έγκαιρη ενημέρωσή τους και την εμπρόθεσμη υποβολή της δημόσιας ιδιοκτησίας τους, προκειμένου να εκκινήσει το τελευταίο στάδιο του σχεδίου επέκτασης του οικισμού.
Με εκτίμηση,
Γρ. Επικοινωνίας & Δ. Σχέσεων Δ. Αριστοτέλη