Κατόπιν σχετικής ενημέρωσης από την κατά τόπο αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία σας γνωρίζουμε ότι οι νέοι αριθμοί κλήσης της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Σταγίρων-Ακάνθου είναι οι εξής:

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ
2377 0 21199
ΦΑΞ
2377 0 41465
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
2377 0 41450-51
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
2377 0 41460
ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
2377 0 41461
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
2377 0 41466-67
ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ
2377 0 41452