Λειτουργία από τις 07.00 το πρωί ως τις 16.00 το απόγευμα, με δυνατότητα παράτασης άλλων δύο ωρών, προβλέπει για τους παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς ο νέος κανονισμός λειτουργίας, που είναι αυτή τη στιγμή στο στάδιο της διαβούλευσης, μεταξύ υπουργείου Εσωτερικών, ΚΕΔΕ και ΠΟΕ-ΟΤΑ.

Ο νέος κανονισμός «πρότυπο», σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών, προβλέπει μεταξύ άλλων ότι:

Στους βρεφικούς Σταθμούς θα γίνονται δεκτά παιδιά ηλικίας από 6 μηνών έως 2,5 ετών και στους παιδικούς, από 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση.
Τα δικαιολογητικά για την εγγραφή είναι: α) αίτηση εγγραφής, β) πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, γ) βεβαίωση εργοδότη ότι και οι δύο γονείς είναι εργαζόμενοι ή πρόκειται να εργαστούν εντός μηνός από την υποβολή της αίτησης εγγραφής, δ) βεβαίωση ανεργίας των γονέων από τον ΟΑΕΔ, ε) βεβαίωση υγείας του παιδιού, στ) αντίγραφο φορολογικής δήλωσης εισοδήματος και εκκαθαριστικού σημειώματος των γονέων και ζ) κάθε άλλο δικαιολογητικό που το Διοικητικό ή Δημοτικό Συμβούλιο θεωρεί απαραίτητο.
Η λειτουργία των Παιδικών & Βρεφονηπιακών Σταθμών αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει την 31η Ιουλίου του επόμενου έτους, επί πέντε μέρες (Δευτέρα – Παρασκευή), με ωράριο από 7 το πρωί έως 4 το απόγευμα και δυνατότητα παράτασης 2 ωρών, με σχετική απόφαση Διοικητικού ή Δημοτικού Συμβουλίου.
Κάθε Βρεφικός Σταθμός πρέπει να συγκροτείται: α) από τμήματα βρεφών 6 μηνών – 1,5 ετών, β) από τμήματα βρεφών 1,5 ετών – 2,5 ετών.
Κάθε Παιδικός Σταθμός πρέπει να συγκροτείται: α) από τμήματα νηπίων 2,5 ετών – 3,5 ετών, β) από τμήματα νηπίων 3,5 ετών – ηλικία εγγραφής στην ΥΕ.
Κάθε μικτός Βρεφονηπιακός Σταθμός αποτελείται από τα προαναφερόμενα τμήματα.
Σε κάθε Βρεφικό Τμήμα φιλοξενούνται έως 12 βρέφη με 2 παιδαγωγούς και μία βοηθό.
Κάθε Τμήμα Παιδικού Σταθμού εξυπηρετεί έως 25 παιδιά με μία παιδαγωγό και μία βοηθό.
Στα Βρεφικά Τμήματα μπορούν να φιλοξενούνται και βρέφη από 2 μηνών, μετά από απόφαση του αρμόδιου Οργάνου.
Είναι υποχρεωτική ιατρική παρακολούθηση από παιδίατρο, ανά 15 ημέρες.

Πήγη:aftodioikisi.gr