Μπροστά στο παράδοξο να θεωρούνται οφειλέτες του ΕΦΚΑ ενώ πληρώνουν ανελλιπώς τις τρέχουσες μηνιαίες εισφορές για το 2017, ενδέχεται να βρεθούν χιλιάδες γιατροί, μηχανικοί, δικηγόροι και αγρότες, εάν μέχρι τις 30 Νοεμβρίου δεν καταβάλουν τις εισφορές για το 2016.

Βέβαια, πριν από λίγο, μιλώντας στο ραδιόφωνο του Realfm, ο υφυπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης Τάσος Πετρόπουλος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο και για νέα παράταση, ώστε οι εισφορές του 2016 να πληρωθούν το 2018.

Σύμφωνα βέβαια με έγγραφο του ΕΦΚΑ που δημοσιεύτηκε χθες, η καταληκτική ημερομηνία πληρωμής των εισφορών του 2016, οι οποίες δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες καθώς άλλαξε εντός του 2017 ο τρόπος πληρωμής των εισφορών, είναι η 30ή Νοεμβρίου 2017. Μέχρι τότε, χιλιάδες μη μισθωτοί, επαγγελματίες και αγρότες θα πρέπει να έχουν καταβάλει τις εισφορές του 2016.

Συγκεκριμένα, η Διοίκηση του ΕΦΚΑ ανακοινώνει ότι την 30/11/2017 λήγει η προθεσμία καταβολής εισφορών:

• έτους 2016 – για τους ασφαλισμένους του τ. ΕΤΑΑ-ΤΑΝ,

• Β’ εξαμήνου 2016 – για τους ασφαλισμένους του τ. ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ και του τ. ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ,

• Β’ εξαμήνου 2016 – για τους ασφαλισμένους του τ. ΟΓΑ (αυτοτελώς απασχολούμενων και εργοδοτών).

Επιπλέον, την ίδια ημερομηνία λήγει:

Η προθεσμία υποβολής ΑΠΔ και καταβολής αναδρομικών ασφαλιστικών εισφορών μισθολογικής περιόδου 5/2014 – 3/2017 για τους πωλητές Λαϊκών Λαχείων, ασφαλισμένους του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, που ταυτόχρονα είναι μέλη Ασφαλιστικών Συνεταιρισμών (παράταση σύμφωνα με την υπ. αριθμ. αριθ.417/Σ41/21-9–2017 απόφαση του Δ.Σ. του ΕΦΚΑ).

Οι ασφαλισμένοι καλούνται από τον ΕΦΚΑ να εξοφλήσουν εμπρόθεσμα τις ασφαλιστικές εισφορές, ώστε να διατηρήσουν ενεργά δικαιώματα και ευεργετήματα που συνδέονται με την καταβολή εισφορών. Στην πράξη, ο ΕΦΚΑ καλεί τους ασφαλισμένους να καταβάλουν τις αναδρομικές εισφορές εντός της προθεσμίας που έχει δοθεί, καθώς σε αντίθετη περίπτωση θα χάσουν την ασφαλιστική ενημερότητα και ικανότητά τους, ακόμα και αν συνεχίσουν να καταβάλλουν εμπρόθεσμα τις τρέχουσες εισφορές τους προς τον ΕΦΚΑ.
Ο ρόλος τους στο πλεόνασμα του ΕΦΚΑ

Μάλιστα, οι ειδικοί κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου και επισημαίνουν πως τα ποσά αυτά των εισφορών αναμένεται να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο για τη δημιουργία πλεονάσματος στον ΕΦΚΑ, εντός του τρέχοντος έτους.

Επισημαίνουν δηλαδή ότι εντός του 2017 αναμένεται να εισρεύσουν στα ταμεία του ΕΦΚΑ εισφορές για το 2016, αυξάνοντας έτσι τα έσοδα του ταμείου. Μόνο που πρόκειται για πληρωμές έκτακτες, οι οποίες δεν θα επαναληφθούν, με αποτέλεσμα να μην έχουν την ίδια θετική επίδραση και στον προϋπολογισμό του 2018.

Πηγή:euro2day.gr