Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής καλεί τους κτηνοτρόφους που έχουν κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις οι οποίες είχαν ιδρυθεί και λειτουργούσαν (διέθεταν ζωικό κεφάλαιο) πλησίον ή εντός κατοικημένων περιοχών κατά την έναρξη ισχύος του Ν.4056/2012 (12-3-2012) να προσέλθουν μέχρι τις…4-12-2017 προκειμένου να υποβάλλουν αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για χορήγηση άδειας διατήρησης.
Η άδεια διατήρησης δεν αφορά οικόσιτα ζώα.
Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο
ΔΑΟΚ Χαλκιδικής 2371351267