Πιο αυστηρές γίνονται οι προϋποθέσεις υπαγωγής στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (ΚΟΤ), με το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας να προωθεί σύντομα τις αλλαγές των κριτηρίων προς ψήφιση στη Βουλή.

«Πακέτο» με το ΚΟΤ θα πάνε για νομοθέτηση και τα αναδρομικά ποσά που θα εισπράξει η ΔΕΗ ΔΕΗ +4,79% για την παροχή Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ), με το ποσό τελικά να «κλειδώνει» γύρω στα 360 με 380 εκατ. ευρώ και όχι με βάση τις απαιτήσεις της εταιρίας για 700 εκατ. ευρώ. Στις διατάξεις επίσης θα περιλαμβάνονται και οι νέες κλίμακες κατανάλωσης και οι αντίστοιχες χρεώσεις ΥΚΩ που πληρώνουν οι καταναλωτές μέσω των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος.

Ειδικότερα και σύμφωνα με πηγές της ηγεσίας του υπουργείου ΠΕΝ, το ΚΟΤ, δηλαδή το φθηνότερο ηλεκτρικό ρεύμα σε σχέση με τις τρέχουσες τιμές της κιλοβατώρας, θα απολαμβάνουν πια «μόνο όσοι έχουν πραγματικό πρόβλημα επιβίωσης», πράγμα που σημαίνει ότι στους υφιστάμενους περίπου 700.000 δικαιούχους των σημερινών δύο κατηγοριών ΚΟΤ θα υπάρξει μεγάλο ξεσκαρτάρισμα.

Πώς θα γίνει αυτό; Οι ίδιες πληροφορίες θέλουν στα κριτήρια να μπαίνουν εκτός από το ύψος του εισοδήματος και της τετραμηνιαίας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας και άλλα περιουσιακά στοιχεία. Πρόκειται για τραπεζικές καταθέσεις αλλά και για αξία ιδιόκτητης ακίνητης περιουσίας.

Τα ακριβή όρια ακόμη δεν έχουν «κλειδώσει», καθώς η ΡΑΕ που θα κάνει την τελική πρόταση αναμένει στοιχεία από την ΑΑΔΕ, προκειμένου να διαμορφώσει την τελική ρύθμιση.

Πάντως για την ώρα, ΡΑΕ και υπουργείο ΠΕΝ φέρονται να έχουν καταλήξει στην καθιέρωση τεσσάρων κατηγοριών ΚΟΤ, έναντι δύο που ισχύουν σήμερα. Οι τέσσερις κατηγορίες δικαιούχων θα απολαμβάνουν ανάλογα με το ύψος του εισοδήματος και άλλων περιουσιακών στοιχείων εκπτώσεις στην τιμή της κιλοβατώρας 20%, 40%, 60% και 80%, αντίστοιχα. Την υψηλότερη έκπτωση θα έχουν, σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πληροφορίες, όσοι είναι ενταγμένοι στο πρόγραμμα Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης ή εκείνοι που βρίσκονται σε παρόμοια οικονομική κατάσταση (δεν έχει αποσαφηνιστεί).

Σήμερα, οι δύο κατηγορίες ΚΟΤ έχουν εκπτώσεις 20% και 40%, αντίστοιχα. Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν εκείνοι με εισόδημα κάτω των 12.000 ευρώ, το οποίο προσαυξάνεται κατά 3.000 ευρώ ανά παιδί και με τετραμηνιαία κατανάλωση από 200 kwh – 1.500 kwh. Επίσης στην ίδια κατηγορία ανήκουν τρίτεκνοι με εισόδημα έως 23.500 ευρώ και τετραμηνιαία κατανάλωση 200 – 1.700 kwh. Στη δεύτερη κατηγορία υπάγονται μακροχρόνια άνεργοι, άτομα με αναπηρία 67% και άνω καθώς και άτομα που χρήζουν μηχανικής υποστήριξης.

Επίσης στις κατηγορίες αυτές υπάγονται και κάτοικοι σε νησιά με πληθυσμό κάτω των 3.100 ατόμων.
Πληροφορίες αναφέρουν ότι οι προαναφερόμενες ομάδες των δικαιούχων θα είναι και στις νέες κατηγορίες του ΚΟΤ.
Τα αναδρομικά ΥΚΩ

Στις νομοθετικές ρυθμίσεις που θα προωθήσει το υπουργείο ΠΕΝ θα περιλαμβάνονται και τα αναδρομικά ποσά των ΥΚΩ για την περίοδο 2012-2016, τα οποία θα εισπράξει η εταιρεία για δαπάνες που έκανε και δεν καλύφθηκαν από τους λογαριασμούς ρεύματος. Τα χρήματα αυτά θα είναι γύρω στα 360 εκατ. ευρώ, χωρίς να αποκλείεται να ανέβουν στα 380 εκατ. ευρώ, κατόπιν νεότερων υπολογισμών που έκανε η ΡΑΕ μετά από προτάσεις της ΔΕH. Τα ποσά αυτά θα μετακυλιστούν στους καταναλωτές σταδιακά την περίοδο 2018-2021, ώστε να μην προκύψει μεγάλη επιβάρυνση.

Επίσης, σύμφωνα με πληροφορίες, συνεχίζονται ακόμη οι συζητήσεις μεταξύ του υπουργού ΠΕΝ Γιώργου Σταθάκη και του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Γιώργου Χουλιαράκη επί της πρότασης της ΡΑΕ, μέρος των 360-380 εκατ. ευρώ να επωμιστεί ο κρατικός προϋπολογισμός.
Οι νέες κλίμακες χρέωσης ΥΚΩ

Σύντομα στη Βουλή μαζί με τις προαναφερόμενες αλλαγές θα προωθηθούν προς ψήφιση και οι νέες κλίμακες χρέωσης των ΥΚΩ.

Καθιερώνεται νέος τρόπος χρέωσης και έτσι η επιβάρυνση της υπερβάλλουσας κατανάλωσης ρεύματος θα γίνεται μόνο με την τιμή που ισχύει για τη συγκεκριμένη ποσότητα. Σήμερα, αν ένα νοικοκυριό υπερβεί μία κλίμακα κατανάλωσης έστω και κατά μία κιλοβατώρα, δεν χρεώνεται με υψηλότερη τιμή μόνο για αυτή αλλά και για τις υπόλοιπες που θα έπρεπε να υπολογιστούν με χαμηλότερη χρέωση.

Πιο συγκεκριμένα η ΡΑΕ προτείνει τρεις κλίμακες χρέωσης. Η πρώτη κλίμακα κατανάλωσης είναι από 0 έως 1.600 κιλοβατώρες, με χρέωση 0,008 ευρώ. Σήμερα για την ίδια κλίμακα η χρέωση είναι 0,0069 ευρώ. Άρα προκύπτει αύξηση 14%.

Η δεύτερη κλίμακα είναι αυτή από 1.601 έως 2.400 κιλοβατώρες, με χρέωση τα 0,045 ευρώ. Σήμερα υπάρχουν οι κλίμακες από 1.601 έως 2.000 κιλοβατώρες με χρέωση 0,01570 ευρώ και από 2001 έως 3.000 κιλοβατώρες, με χρέωση 0,03987 ευρώ.

Η ΡΑΕ επίσης εισηγείται και τρίτη κλίμακα από 2.401 και άνω κιλοβατώρες, με χρέωση 0,080 ευρώ. Με την ισχύουσα κατηγορία 3.001 και άνω κιλοβατώρες, η χρέωση είναι 0,04488 ευρώ.

Σύμφωνα με παραδείγματα που επεξεργάστηκε το Euro2day.gr, ένα νοικοκυριό με κατανάλωση 1.600 κιλοβατώρες θα πληρώνει για ΥΚΩ 12,8 ευρώ από 11,18 ευρώ, ήτοι αύξηση 14%.

Μία οικογένεια με 2.100 κιλοβατώρες, με το νέο τρόπο χρέωσης θα πληρώνει 35,3 ευρώ έναντι 83,7 ευρώ, δηλαδή μείωση 57%.