Η ΑΝ.ΕΤ.ΧΑ. ΑΕ ανακοίνωσε την εξαίρεση της εταιρείας «Ελληνικός Χρυσός» από τους χορηγούς του συνεδρίου
Μετά από διαμαρτυρίες που προέκυψαν, η Αναπτυξιακή Χαλκιδικής ΑΕ, μη διακινδυνεύοντας να αποπροσανατολιστεί ο κύριος στόχος οργάνωσης του «1ο Αναπτυξιακού Συνεδρίου Χαλκιδικής», ο οποίος είναι να αποτελέσει σημείο συνάντησης ανθρώπων του επιχειρηματικού, πολιτικού και επιστημονικού κόσμου για την…κατάθεση σκέψεων, ανταλλαγής απόψεων, προβληματισμών και προτάσεων για το αναπτυξιακό παρόν και μέλλον της Χαλκιδικής, ανακοινώνει την εξαίρεση της εταιρείας «Ελληνικός Χρυσός» από τους χορηγούς του συνεδρίου.

Για την ΑΝ.ΕΤ.ΧΑ. ΑΕ
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Πασαλής Γεώργιος