Σύμφωνα με ανακοίνωση της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Χαλκιδικής, στη Δημοτική Κοινότητα Γαλάτιστας, από σήμερα 16 Οκτωβρίου θα ξεκινήσει ο ψεκασμός των ελαιοδέντρων στο πλαίσιο του προγράμματος Δακοκτονίας και θα διαρκέσει 6 μέρες.
Ο ψεκασμός θα γίνει με τη μέθοδο του δολωματικού ψεκασμού και με το φάρμακο KARATE 10CS (δραστική ουσία lambda cyhalothrin 10%) και η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Χαλκιδικής “Παρακαλεί τους ελαιοπαραγωγούς να συνεργάζονται με τους συντελεστές του προγράμματος (προσωπικό δακοκτονίας) καθ΄ όλη τη διάρκεια εφαρμογής του και οι βιοκαλλιεργητές να έχουν ως οφείλουν σημασμένους τους ελαιώνες τους”.
“Καλούνται επίσης όσοι ελαιοπαραγωγοί έχουν περιφραγμένους ελαιώνες να μεριμνήσουν ώστε ο εργολάβος ψεκασμού να έχει πρόσβαση στα δένδρα τους προκειμένου να ψεκάσει. Η συγκομιδή της ελιάς μπορεί να γίνει 7 ημέρες μετά την επέμβαση με το συγκεκριμένο εντομοκτόνο. Οι ελαιοπαραγωγοί που δεν επιθυμούν να γίνει ψεκασμός στα κτήματα τους να ενημερώσουν άμεσα τον αρχιεργάτη του ψεκασμού προκειμένου να μην γίνει καμία επέμβαση στα κτήματα τους”, προσθέτει.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε Χαλκιδικής, στα τηλέφωνα 2371351282 / 2377022381 / 2371351267 – Αθ. Κούτος – Κοκόνα Άννα – Στραβαρίδου Στ.