Η Ομάδα Άμεσης Διάσωσης & Αντίδρασης ΟΜ.Α.Δ.Α του Δήμου Αριστοτέλη ξεκίνησε την 2η εκπαιδευτική σειρά μαθημάτων για διασώστες .


Οι Καινούριοι υποψήφιοι διασώστες έδωσαν παρών στην εκδήλωση ενώ η 1η εκπαιδευτική σειρά παρέλαβε τις ταυτότητες του εθελοντή Διασώστη!

Από τους εθελοντές της Ομάδας Άμεσης Διάσωσης & Αντίδρασης  του Δήμου Αριστοτέλη μια μεγάλη ευχή Καλή επιτυχία στους καινούριους και καλή συνέχεια στους παλιούς!

Πηγή: Ομάδα Άμεσης Διάσωσης & Αντίδρασης ΟΜ.Α.Δ.Α Δήμου Αριστοτέλη