Τα Κράτη Μέλη που εκπροσωπήθηκαν στην Ειδική Επιτροπή Γεωργίας της ΕΕ, υιοθέτησαν τη Δευτέρα συμφωνία για τον λεγόμενο κανονισμό Omnibus περί πληρωμών αγροτικών επιδοτήσεων, μετά την προσωρινή συμφωνία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 12 Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με την Εσθονική Προεδρία, οι νέοι συμφωνηθέντες κανόνες θα απλουστεύσουν την Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) μέσω μιας σειράς τεχνικών βελτιώσεων σε σχέση με τις άμεσες ενισχύσεις, την αγροτική ανάπτυξη, την κοινή οργάνωση αγοράς και οριζόντια ρύθμιση:

Σε σχέση με τις άμεσες πληρωμές, το Συμβούλιο αποφάσισε την κατάργηση της υποχρεωτικής διάκρισης μεταξύ ενεργών και μη ενεργών γεωργών, η οποία πλέον θα είναι γίνεται προαιρετική.

Παράλληλα, σε σχέση με τους μόνιμους βοσκοτόπους, οι ισχύοντες κανόνες τροποποιούνται ώστε να παρέχουν μεγαλύτερη ευελιξία στα κράτη μέλη. Επιπλέον η συμφωνία επιβεβαιώνει τη δυνατότητα των κρατών μελών να επανεξετάζουν τις αποφάσεις τους για τη μείωση των άμεσων πληρωμών σε ετήσια βάση και καθορίζει ότι εκτάσεις που καλλιεργούνται με ποικιλίες φυτών, όπως ασημί γρασίδι (miscanthus) και silphion (silphium perfoliotum), καθώς και οι εδαφικές εκτάσεις για μελισσοκομικά φυτά, θα θεωρούνται επίσης ως “οικολογικές εστίες”.

…διαβάστε περισσότερα www.agro24.gr