Διήμερο διακρατικών δραστηριοτήτων με αντικείμενο την ενίσχυση της τοπικής αυτοδιοίκησης με σκοπό τη δημιουργία ολοκληρωμένων και βιώσιμων ενεργειακών στρατηγικών, στο πλαίσιο του έργου Empowering της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, πραγματοποιήθηκε στο Ιάσιο της Ρουμανίας.
Το εν λόγω διήμερο, που περιλάμβανε τη διοργάνωση του δεύτερου διακρατικού σεμιναρίου, τη 2η peer-to peer ανταλλαγή και την τελευταία εκπαιδευτική επίσκεψη του προγράμματος, απασχόλησαν ζητήματα ενεργειακής στρατηγικής, όπως η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και η ενεργειακή ουδετερότητα στους ΟΤΑ μέσω του κατάλληλου χωρικού και αστικού σχεδιασμού και τα χρηματοοικονομικά εργαλεία για τη μετάβαση προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα μέσω Σχεδίων Δράσεων Αειφόρου Ενέργειας (ΣΔΑΕ) και οι δυνατότητες βελτίωσης σε επενδύσεις αειφόρου ενέργειας.
Η ομάδα του έργου επισκέφθηκε το Δήμο Roman της Ρουμανίας, όπου ο Δήμαρχος της περιοχής Lucian Ovidiu Micu παρουσίασε τα πιο αντιπροσωπευτικά έργα εξοικονόμησης ενέργειας στο δήμο του, στο πλαίσιο υλοποίησης του ΣΔΑΕ.
Η ελληνική συμμετοχή στην ομάδα του έργου απαρτιζόταν από εκπροσώπους της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Υποστήριξης Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (διαχειριστής του έργου) και εκπρόσωπο του Δήμου Έδεσσας, ο οποίος είναι μέλος του Τοπικού Ενεργειακού Συμβουλίου (ΤΕΣ), που έχει συγκροτηθεί στο πλαίσιο του έργου Empowering.

Πηγή: Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας