Ο Ελαιουργικός Συνεταιρισμός Πολυγύρου ανακοινώνει τις αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τα μέλη του και τους πελάτες του και αφορούν την τρέχουσα Ελαιοκομική Περίοδο.
• Το Εκθλιπτικό Δικαίωμα διαμορφώθηκε στο 10%
• Δυνατότητα αγοράς του παραγόμενου ελαιόλαδου από συνεργαζόμενο έμπορο με άμεση εξόφληση στον παραγωγό.
• Λειτουργία και δεύτερης μονάδας (τοποθετήθηκε φέτος) για την ταχύτερη εξυπηρέτηση των παραγωγών και την άμεση έκθλιψη του ελαιόκαρπου.
• Εξυπηρέτηση των παραγωγών από τους υπαλλήλους του Συνεταιρισμού στη φορτοεκφόρτωση της παραγωγής τους (ελαιόκαρπος και ελαιόλαδο).Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2371022364