Συνέντευξη Σ. Βαλιάνου για τις Προκλήσεις και τις Προοπτικές της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Κύρια σημεία της συνέντευξης…

Η απορρόφηση των κονδυλίων του ΕΣΠΑ (ΣΕΣ) από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας οφείλει να γίνεται κατά τρόπο που τα χρήματα του προγράμματος να διαχέονται όσο το δυνατόν περισσότερο στην κοινωνία και να οδηγούνται με αμεσότητα στους τελικούς ωφελούμενους

Το μοναδικό (σχεδον) σήμερα χρηματοδοτικό εργαλείο που υπάρχει για την ενίσχυση της Εθνικής Οικονομίας είναι το ΕΣΠΑ. Ως εκ τούτου κάθε ένα ευρώ που διοχετεύεται στην αγορά πρέπει να αποδίδει τα μέγιστα αποτελέσματα, ώστε να καλύπτεται και ένα μέρος από το κενό που γεννά η απροθυμία των ιδιωτών να επενδυσουν και φυσικά οι ανάγκες που δημιουργούνται από την έλλειψη προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Δυστυχώς το νέο ΕΣΠΑ δεν διαθέτει σημαντικά κονδύλια για ανάπτυξη υποδομών και δικτύων γιατί θεωρείται ότι αυτά ολοκληρώθηκαν σε σημαντικό βαθμό με τα προηγούμενα ευρωπαϊκά προγράμματα
Το παρόν ΕΣΠΑ κινείται κυρίως στον άξονα των κοινωνικών υποδομών και της αποκατάστασης των επιπτώσεων της κρίσης(κοινωνικα φαρμακεία και παντοπωλεια,κατάρτιση ανέργων κλπ)
Εξ αυτού του λόγου η ΠΚΜ και η Χαλκιδική δεν μπορούν να προωθήσουν εύκολα τις ελλειπτικές υποδομές τους.
Ειδικά η Χαλκιδική στενάζει λόγω του κακού οδικού δικτύου, την έλλειψη νερού, την έλλειψη λιμανιών και μαρίνων.