Διεθνής  Επιστημονική Συνάντηση που ξεκινά αύριο, Τρίτη 24, και θα ολοκληρωθεί την Τετάρτη 25 Οκτωβρίου 2017.  θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη, τον Ταξιάρχη και τον Όλυμπο και θα ασχοληθεί με την  έρευνα αιχμής που διεξάγεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τη γενετική παρακολούθηση και την εφαρμογή της στην προστασία και διαχείριση των δασών.

Η Διεθνής Επιστημονική Συνάντηση θα ξεκινήσει  στο ξενοδοχείο Porto Palace και στο Πανεπιστημιακό Δάσος Ταξιάρχη, στη συνέχεια θα γίνουν επισκέψεις στις δύο μόνιμες πειραματικές επιφάνειες γενετικής παρακολούθησης στην Ελλάδα, στις περιοχές Ολύμπου και Χολομώντα.

Η έρευνα αποτελεί κοινή δράση των ευρωπαϊκών έργων LIFEGENMON (Πρόγραμμα LIFE+) και GENTREE (Πρόγραμμα H2020).

Η Διεθνής Επιστημονική Συνάντηση Δασικών Φορέων για τη Γενετική Παρακολούθηση και την Προστασία των Γενετικών Πόρων διοργανώνεται από το Εργαστήριο Δασικής Γενετικής και Βελτίωσης Δασοπονικών Ειδών της Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του ΑΠΘ και τη Γενική Διεύθυνση Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης.

Στη συνάντηση θα συμμετάσχουν περισσότεροι από 60 εκπρόσωποι φορέων, ερευνητικών ιδρυμάτων και πανεπιστημίων από 15 ευρωπαϊκές χώρες και 3 διεθνείς οργανισμούς (EFI, BIOVERSITYEUFORGEN, ICRAF). Συγκεκριμένα, θα συμμετάσχουν καθηγητές πανεπιστημίου, διευθυντές ερευνητικών ινστιτούτων, διευθυντές έρευνας εθνικών ερευνητικών ιδρυμάτων, καθώς και υψηλόβαθμα στελέχη δασικών υπηρεσιών και υπουργείων ευρωπαϊκών χωρών που σχετίζονται με την προστασία της βιοποικιλότητας και ιδιαίτερα των γενετικών πόρων των δασικών οικοσυστημάτων στην Ευρώπη.

Σύμφωνα με τους διοργανωτές, «η διασφάλιση της γενετικής μας κληρονομιάς είναι το διαβατήριο του πλανήτη μας για το μέλλον. Η γενετική ποικιλότητα των δασών είναι απαραίτητη για την επιβίωση και την προσαρμογή τους σε ένα περιβάλλον βιοτικών και αβιοτικών καταπονήσεων, καθώς και συνεχών περιβαλλοντικών μεταβολών, που επιτείνουν τα ισχυρά φαινόμενα κλιματικής αλλαγής.

Η προστασία, ωστόσο, των γενετικών πόρων, δηλαδή της βιοποικιλότητας των γονιδίων στη φύση, αντιμετωπίζει μεγάλες προκλήσεις. Η εν δυνάμει αρνητική επίδραση των επιτεινόμενων περιβαλλοντικών καταπονήσεων δεν είναι ορατή διά γυμνού οφθαλμού, πριν ενδεχομένως να είναι πολύ αργά.

Τη λύση στο πρόβλημα της ολοκληρωμένης προστασίας των γενετικών πόρων καλείται να δώσει η γενετική παρακολούθηση, μία μεθοδολογία προγνωστικής αξίας, που διερευνά τις χρονικές μεταβολές της γενετικής ποικιλότητας των δασών».