Μετά την απόφαση του υπουργού Περιβάλλοντος κ. Σωκράτη Φάμελλου για την διάθεση Περισσότερων και φθηνότερων ξύλων κατά 50% και 40% -αντίστοιχα- στους κατοίκους ορεινών περιοχών ή περιοχών με παρατεταμένο ψύχος, ο Δήμος Αριστοτέλη έκανε όλα τα προαπαιτούμενα προς τους αρμόδιους φορείς, προκειμένου τα 19 χωριά της περιοχής του να τύχουν των ευεργετικών διατάξεων δήλωσε στην «Χαλκιδική Πολιτική» και την Σουζάνα Καζακα, ο αντιδήμαρχος Αρναίας του Δήμου Αριστοτέλη κ. Κωτάκης Γεώργος…

Ειδικότερα η απόφαση του Σωκράτη Φάμελλου περί «Διάθεσης καυσόξυλων για κάλυψη ατομικών αναγκών των κατοίκων» υπ΄αριθ. 151364/675/21-2-2017 (Β´ 821) προβλέπει ότι η ποσότητα διατιθέμενων ξύλων αυξάνεται κατά 50% και η τιμή μειώνεται κατά 40% για όλες τις κατηγορίες των μόνιμων κατοίκων και λοιπών δικαιούχων των ορεινών οικισμών που βρίσκονται:
είτε σε περιοχές με υψόμετρο άνω των 700 μ.,
είτε σε περιοχές με ημέρες ολικού παγετού περισσότερες των τριών κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος,
είτε σε περιοχές με περισσότερους από πέντε μήνες με τουλάχιστον μία ημέρα μερικού παγετού ανά μήνα κατά το προηγούμενο έτος.


Εδώ θα πρέπει να αναφέρουμε ότι μέχρι σήμερα, επιπλέον 50% ποσότητες καυσόξυλων ελάμβαναν μόνο κάτοικοι σε περιοχές που είχαν υψόμετρο μεγαλύτερο των 700 μέτρων, καθώς και οι κάτοικοι του Νευροκοπίου Δράμας.

Η ποσότητα αυτή έφτανε έως το ανώτατο 18 χκμ για κάποιες κατηγορίες κατοίκων (πχ κάτοικοι σε περιοχές μέσα σε δημόσια δάση).

*Ρεπορτάζ: Σουζάνα Καζάκα
*Επιμέλεια Οπτικοακουστικού Υλικού – Φωτογραφίες : Ζωή Γανίτη
*Επιμέλεια ύλης: συντακτική ομάδα» Χαλκιδική Πολιτική»