Δ. Πολγύρου: Ανακοίνωση πρόσληψης γυμναστών στο Ν.Π. “Αριστοτέλης”

    Ο Δήμος Πολυγύρου με ανακοίνωση ενημερώνει ότι πρόκειται να γίνουν προσλήψεις γυμναστών στο Ν.Π. του Δήμου Πολυγύρου “Αριστοτέλης”…

    Ειδικότερα η πρόεδρος του Δ.Σ. του Ν.Π. “Αριστοτέλης” ανακοινώνει την πρόσληψη Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση των προγραμμάτων “Άθληση για Όλους περιόδου 2017-2018”.

    Υποβολή των αιτήσεων θα γίνει από 01-11-2017 έως 10-11-2017.

    Αναλυτικά η ανακοίνωση εδώ…